Rysslandtur & retur

Rysslandtur & retur
Evy Gustafson

I tolv år har Evy Gustafson rest fram och tillbaka för att hjälpa ryska kolleger att få fart på sin organisation.

29 september 2010

Till slut blev Evy Gustafsons resor till Ryssland så många att hon blev stoppad vid gränsen. Det dög inte längre med turistvisum, hon måste skaffa affärs-resevisum.?

Några turistresor har det heller inte handlat om för Evy Gustafsons del. Sedan 1998 har hon varit med i alla de tre projekt som Vårdförbundet — och i synnerhet avdelningen i Västerbotten — genomfört till stöd för den ryska sjuksköterskeorganisationen, RNA.?

Det har handlat om att frakta grejer. Bagaget har innehållit allt från rullatorer och proteser till overheadapparater och whiteboardtavlor. Flygbolagen har genom åren sett genom fingrarna med åtskilliga kilon i övervikt.?

Men framför allt har det handlat om att ta med sig kunskaper om hur man utvecklar en demokratisk organisation. Om hur man utvecklar vården och — inte minst — förbättrar sjuksköterskornas kompetens och status och möjlighet att vara ledare i vården.??

De olika projekten har haft olika finansiärer, LO-TCO:s biståndsnämnd, Östeuropakommittén och den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN. Men gemensam nämnare för dem alla har varit Evy Gustafson.?

Hon är anestesisjuksköterska på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och förtroendevald för Vårdförbundet i Västerbotten (tidigare vice ordförande). Numera också Rysslandskännare. Det har blivit besök på mer än tjugo olika platser genom åren.?

Rysslands sjuksköterskeförbund, RNA, bildades 1992. Via den estniska sjuksköterskorganisationen kom de i kontakt med en rysk översättning av studiematerialet ”Friskt vågat”, som Vårdförbundet har tagit fram.?

— Där mötte de ett helt nytt sätt att arbeta, och de såg att det fungerade, säger Evy Gustafson.?

Efter att under tolv år ha mött hundratals sjuksköterskor från S:t Petersburg i väster till Tjita bortom Bajkalsjön i öster konstaterar hon att det har skett en enorm utveckling, från att man sitter tyst och lyssnar till en expert till att alla är med i diskussionen.?

— Det kan bli ett väldigt kackel ibland, säger Evy Gustafson.??

Förbundets ordförande sedan starten, Valentina Sarkasova, kan inte nog prisa Vårdförbundets insatser.?

— Vi visste inte hur en organisation skulle fungera; inget om medlemskap och hur man sätter upp mål för verksamheten. Hjälpen från Vårdförbundet har varit ovärderlig. Och även om projektet är avslutat får vi hjälp hela tiden. Vi frågar och vi får svar.??

När det gäller utvecklingen av ryska sjuksköterskors kompetens har trafiken varit dubbelriktad. Norrlands universitetssjukhus har varje år under en tioårsperiod tagit emot några sjuksköterskor från regionsjukhuset i Leningrads län för att de under ett par veckor ska få hospitera på sjukhusets vårdavdelningar. Också läkare från sjukhuset har hospiterat i Umeå.?

Samtidigt har svenska sjukskötersk­or och läkare deltagit i konferenser i regi av Leningrads län för att föreläsa om svensk sjukvård. Därifrån har nya kunskaper spridits över hela Ryssland.?

— Yrkesmässigt har samarbetet med Norrlands universitetssjukhus i Umeå betytt väldigt mycket. När det gäller till exempel psykiatri, intensivvård och smärtlindring har de kunskaper som sjuksköterskor från Leningrads län fått från sina svenska kolleger betytt väldigt mycket för hela landets sjukvård, intygar Valentina Sarkasova.?

Evy Gustafson är också noga med att understryka att landstinget i Västerbotten har ställt upp mycket, både genom att erbjuda möjligheten att hospitera och genom att erbjuda boende och uppehälle för de gästande ryska sjuksköterskorna.

— Både cheferna och politikerna har varit intresserade och ställt upp och träffat de gästande sjuksköterskorna och läkarna, berättar hon. Att få träffa en hög potentat är mycket viktigare för en ryss än vad vi kan föreställa oss.??

Nu är Vårdförbundets konkreta engagemang avslutat. Men redan i september var Evy Gustafson tillbaka i S:t Petersburg för att delta i RNA:s kongress. Och det är svårt att tro att ICN, som nu fortsätter att driva en ledarutbildning, kommer att avstå från Evy Gustafsons gedigna kunskaper och erfarenheter.

Frågor som projekten har arbetat med:

  • demokrati
  • påverka omvärlden
  • administration
  • finansiering 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida