Så är vi uppbyggda

3 april 2000

Varje människa har drygt 100 000 gener fördelade på 46 kromosomer. Dessa arvsanlag finns i varje cellkärna
i vår kropp. Hälften av dem kommer från mamma och hälften från pappa. Arvsmassan är uppbyggd av den spiralformade DNA-molekylen (bilden). Informationen om arvet är organiserad som en text som utgörs av de fyra DNA-baserna adenin (A), tymin (T), guanin (G) och cytosin (C). I människans arvsmassa finns ungefär tre miljarder bokstäver. Deras inbördes ordning i DNA-spiralen avgör hur texten ska läsas. I det humana genomprojektet arbetar forskare med en fullständig avläsning av denna text. En preliminärt avläst text beräknas vara klar redan i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida