Ledarskap

Så får du fler att må bra på jobbet

Så får du fler att må bra på jobbet
En ny forskningsöversikt av interventionsstudier pekar på olika insatser som kan minska psykisk ohälsa på jobbet. Foto: Getty Images.

Hur kan chefer förbygga psykisk ohälsa hos dina anställda? En ny forskningsöversikt ger exempel på lyckade försök på arbetsplatser. ”Börja i den ände du är bekväm med”, säger Gunnel Hensing, professor i socialmedicin.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och kan leda till långa sjukskrivningar. Genom att kartlägga 44 interventionsstudier för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser, både med hjälp av insatser på organisationsnivå och riktade mot individer, har Gunnel Hensing och hennes medförfattare tagit reda på vad som fungerar. Insatser på organisationsnivå var mest effektiva – men även de riktade mot medarbetare är viktiga och verkar förebyggande, säger Gunnel Hensing:

Gunnel Hensing. Foto: Privat.

– Låt säga att du har bristande logistik som skapar onödig stress i något led, till exempel på en akutmottagning. Åtgärdar du hindren för en smidig process har du tagit bort faktorn som ökar stressen, vilket är mer effektivt och smartare än att träna anställda i att klara stress.

Sådana insatser är också viktiga, påpekar hon – i vården finns ju många situationer när anställda behöver hantera stress.

– Men om du förändrar organisationen skapar det en större hållbarhet, medan om du enbart jobbar med individer som kommer och går kanske måste göra den här insatsen varje år, säger Gunnel Hensing.

Förebyggande insatser

Insatser riktade mot medarbetare som hade förebyggande effekt på självrapporterade psykiska besvär:

 • stresshantering
 • mindfulness, yoga och meditation
 • livsstilshantering
 • personlig utveckling
 •  hantering av konflikter mellan arbete och familjeliv
 • karriärutveckling
 • fysiska och psykologiska insatser

Insatser på organisationsnivå som hade förebyggande effekt på självrapporterade psykiska besvär:

 • diskussion om psykosocial och/eller fysisk arbetsmiljö
 • nya processer och strukturer
 • förkortad arbetstid med bibehållen lön
 • ökad delaktighet

Källa: Rapporten Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

För första linjens chefer i vården kan det kanske kännas stort och övermäktigt att sätta igång organisatoriska förändringar. Men så behöver det inte vara.

– Flera av de organisatoriska insatserna i studierna handlade om att helt enkelt sätta sig ner och prata med medarbetarna om arbetsmiljön. En statlig myndighet hade sådana träffar två gånger i månaden under 12 månader, och utvecklade konkreta handlingsplaner utifrån de samtalen. De hade forskare som stöd i arbetet, men jag tänker att personalavdelning och företagshälsovård kan fylla samma roll, säger Gunnel Hensing.  

Skala bort irritationsmoment

Som chef kan det vara bra att börja i den ände man är bekväm i – och komma ihåg att anställda ofta har mycket tankar kring arbetsmiljön och bra idéer på vad som kan göras.

– Som start kan man välja ut en faktor som man vill veta mer om – till exempel ljussättning eller ljudergonomi och hur det påverkar upplevelsen av stress och psykisk hälsa, säger Gunnel Hensing.

För vårdpersonal som fått jobba dubbla pass under pandemin kanske tanken på att, säg, flytta störande mikrovågsugnar ut ur personalrummet känns som en droppe i havet. Hur ska det kunna påverka den allmänna upplevelsen av stress? Gunnel Hensing påpekar dock att det ofta är den samlade belastningen som leder till stress.

– I vården kanske du möter svårt sjuka eller många oroliga anhöriga. Det är ju inget som går att plocka bort från jobbet – men det du kan plocka bort är icke fungerande rutiner kring till exempel läkemedelshantering eller ronden. Kan man få bort mindre irritationsmoment minskar den totala stressen. Sen är det naturligtvis viktigt att inte tappa bort större strukturella faktorer.

Gunnel Hensings tips till chefer som vill främja psykisk hälsa

 • Öppenhet kring frågan är viktigt, att anställda känner att de kan komma till chefen och prata om psykisk ohälsa om det finns behov.  
 •  Använd samtalsytor som APT för att ta hjälp av anställda - de har ofta många tankar om arbetsmiljön och bra idéer. 
 • Använd insatser som riktar sig till alla för att inte peka ut någon. 
 • Börja enkelt - det finns gott om exempel på individinriktade insatser, som fysisk aktivitet, som inte är så svåra att dra igång.  
 • För svårare samtal kring ämnen som mobbning, diskriminering och konflikter kan det vara bra att ta hjälp av personalavdelning och företagshälsovård.  
 • Återhämtning är viktigt. Arbetar man i en pressad situation under längre tid är också belöning för detta betydelsefullt – ger du extra mycket av dig själv är det viktigt att arbetsgivaren ger tillbaka. 
 • Läs på! Två nya böcker på området: Psykisk hälsa i arbetslivet (red Gunnel Hensing, Lisa Björk och Kristina Holmgren) och Arbete och psykisk hälsa (Anna-Carin Fagerlind Ståhl).

Hon tipsar om att dela in stressmomenten i de enklare, de lite mer komplicerade – till exempel schemaläggning – och de som ligger utanför ens kontroll.

– Vad kan jag åtgärda nu och vad kan jag jobba med på lite längre sikt? Som chef är det lätt att bli överväldigad och då finns det risk för att man bara skjuter det här arbetet framför sig. I stället kan man tänka att man tar ett steg i taget, jobbar löpande med en del och så småningom närmar sig de större frågorna.

En annan viktig aspekt är att man måste vara beredd att hålla i arbetet.

– Börjar man till exempel med samtal kring arbetsmiljön utan att sedan genomföra förändringar kan det få nästan motsatt verkan, säger Gunnel Hensing.

Matnyttig inspiration från vården

I rapporten finns gott om exempel från interventionsprojekt i vården – ett från primärvården i USA, ett från magnetsjukhus – den framgångsrika modell för att locka sjuksköterskor som Vårdfokus nyligen skrev om – ett som handlar om förkortad arbetstid i vården och ett från sjukhus där man arbetat med så kallade kaizen-tavlor för att utvärdera förändringar. Gott om inspiration för chefen som vill dra igång arbetet med att främja psykisk hälsa alltså – och det är precis vad Gunnel Hensing hoppas på.

– Den här översikten visar att det går att göra saker för den psykosociala arbetsmiljön och att de inte behöver vara svåra att genomföra, säger hon.

Rapporten Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

Forskningsöversikten har tagits fram i ett samverkansprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Göteborgs universitet.

Författare är Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Malin Axelsson, docent i vårdvetenskap vid Malmö Universitet samt Maria Boström, forskare i socialmedicin.  

33 av studierna i översikten är fokuserade på insatser riktade mot medarbetare och elva på insatser riktade mot organisationerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida