HÖK24

Så får du ut din strejkersättning – tio frågor och svar om strejk

Så får du ut din strejkersättning – tio frågor och svar om strejk
Nyligen demonstrerade Vårdförbundet på Sergels torg i Stockholm. Strejkande arbetare förväntas delta i aktiviteter, till exempel manifestationer, för att få ut sin strejkersättning. Foto: Sanna Björkman.

Nära 4 000 av Vårdförbundets medlemmar kan gå ut i strejk inom två veckor. Men vad innebär det? Och vilka rättigheter och skyldigheter har den enskilda arbetstagaren? Vårdfokus svarar på tio frågor om det vassaste konfliktvapnet.

Vad innebär det att strejka?

Att de anställda på en arbetsplats gemensamt slutar arbeta. En strejk är ofta begränsad till vissa arbetsplatser eller arbetstagare. Just nu är 3 900 av Vårdförbundets medlemmar varslade om strejk. Syftet med en strejk är att sätta press på arbetsgivaren – i det här fallet Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona – att tillmötesgå krav i avtalsförhandlingarna. Vårdförbundets viktigaste krav i de pågående förhandlingarna gäller sänkt veckoarbetstid.

En strejk ska föregås av ett strejkvarsel, en slags varning till arbetsgivaren. Enligt lag ska det ske sju dagar innan strejken bryter ut. Vårdförbundet har varslat fjorton dagar i förväg. Den 4 juni inleds strejken på universitetssjukhus i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten, samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Den 11 juni utvidgas den till ytterligare 170 arbetsplatser, varav cirka 60 är vård- eller hälsocentraler.

Vem beslutar om strejk?

Ett fackförbund, som till exempel Vårdförbundet. En strejk får endast ske om det inte finns något gällande kollektivavtal mellan arbetstagarorganisationen (facket) och arbetsgivarorganisationen. Då råder så kallad fredsplikt. Strejkar arbetarna trots att det finns ett kollektivavtal kallas strejken ”vild”, ”olovlig” eller ”spontan”. Då kan arbetsgivaren stämma de strejkande, vilket skedde förra året när lokförare inom Stockholms pendeltågstrafik gick ut i vild strejk för att protestera mot att tågvärdar skulle avskaffas. Arbetsgivaren krävde skadestånd på 6 000 kronor av ett hundratal lokförare, men backade senare för att tågtrafiken skulle bli lidande om så många schemalagda förare skulle infinna sig i rätten. 2021 ”punktstrejkade” sjuksköterskor i Danmark olovligt en timma om dagen, något facket var emot.

Vilka lagar reglerar hur en strejk går till?

Rätten att strejka är inskriven i den svenska grundlagen. Formuleringen lyder: ”En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden.”

Om en arbetsgivare utestänger de anställda från att jobba kallas det lockout. Det händer oftast när ett fackförbund har varslat om strejk. Medarbetarna får ingen lön under lockouten. Andra stridsåtgärder är exempelvis övertidsblockad, som Vårdförbundet tillämpat sedan 25 april i alla regioner.

Får arbetsgivaren straffa mig för att jag strejkar?

Nej, så vida strejken inte är vild. Se ovan.

Kan man vägra strejka även om ens fackförbund beslutat om det?

Ja, men risken är stor att du då utesluts ur fackförbundet eftersom du bryter mot föreningens stadgar. Du kan också anklagas för strejkbryteri. Det innebär att en arbetstagare, som oftast inte är medlem i arbetstagarorganisationen/facket, utför så kallat ”konfliktdrabbat” arbete i stället för någon som är uttagen i strejken. Om annan arbetskraft anlitas av arbetsgivaren för att utföra arbetsuppgifterna blir konsekvensen oftast nya varsel och utökad strejk.

Strejkbrytare och strejkande har genom historien hamnat i våldsamma konflikter. När hamnarbetare i Malmö strejkade 1908 anlitade arbetsgivaren ny arbetskraft från England. Tre av de svenska arbetarna bestämde sig då för att spränga båten där engelsmännen bodde, logementsfartyget Amalthea. I explosionen dog en och ytterligare tjugotre personer skadades. Två av attentatsmännen dömdes till döden och den tredje till straffarbete. Händelsen är känd som Amaltheadådet.

Vad är en strejkvakt och vilka befogenheter har en sådan?

En strejkvakt är en funktionär, vanligtvis en representant från det berörda fackförbundet, vars främsta uppgift är att iaktta så att det inte sker strejkbryteri (se ovan). En strejkvakt får inte fysiskt hindra någon från att komma in på arbetsplatsen.

Får man lön under strejk?

Ja, om du tillhör ett fackförbund får du strejkersättning motsvarande 100 procent av lönen. Medlemskap i Vårdförbundet från och med 31 maj ger rätt till ersättning redan 1 juni. På kongressen 2022 beslutades att Vårdförbundets konfliktfond, varifrån pengarna tas, ska vara 250 miljoner kronor.

För att få pengarna behöver berörda medlemmar registrera sig i den digitala tjänsten Konfliktersättning som nås via Vårdförbundets hemsida.

Vilka skyldigheter har jag som medlem i ett fackförbund vid strejk?

Du ska infinna dig på jobbet som vanligt första dagen. Där informerar fackliga representanter om vilka aktiviteter du förväntas närvara vid för att få strejkersättning. Du kan till exempel bli placerad som strejkvakt, medverka i förberedelser inför manifestationer eller delta i utbildningar.

Hur länge kan en strejk pågå?

Sveriges längsta strejk pågick i fem år, när metallarbetarna i Skyllbergs bruk i Närke protesterade mot vad som ansågs vara orättvisa uppsägningar. Utbrottet skedde 1925.

Den pågående Tesla-strejken, som inleddes 27 oktober 2023 och handlar om att IF Metall kräver kollektivavtal hos elbilstillverkaren, är på god väg att bli den näst längsta i svensk historia.

När Vårdförbundet strejkade 1995/1996 pågick den i sju veckor och 2008 i sex veckor. Förbundsordförande Sineva Ribeiro har sagt till Vårdfokus att konflikten med arbetsgivaren kan ”pågå hela sommaren om så krävs”.

När sjuksköterskor har strejkat i Storbritannien de senaste åren har den begränsats till två-tre dagar i taget. I Danmark stiftades 2021 en lag som innebär att politikerna i riksdagen, om konflikten anses tillräckligt samhällsfarlig, kan rösta om att facket måste godta medlarnas bud om nytt avtal.

När slutar en strejk?

När facket och arbetsgivaren kommer överens om ett nytt avtal, eller när strejkkassan är tom.

Källor: Vårdförbundet, Kommunal, Unionen, SKR, Dagens Arbete, Publikt, Målarnas Facktidning, Kommunalarbetaren, Malmö Stads webbplats.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida