Så fungerar den nya organisationen i Sundsvall

10 mars 1997

Vem gör vad vid hemvården i Sundsvalls kommun?

Från och med 2 januari 1997:
23 av landstingets distriktssköterskor är numera kommunalt anställda och har klivit in i en ny chefsroll i hemvården. De är områdeschefer med ansvar både för det medicinska arbetet och för biståndsutredning och beslut enligt socialtjänstlagen. De ansvarar alltså för hela den kommunala hemvården i sitt geografiska område för personer som bor hemma eller i servicehus. De har dessutom ansvar för ekonomi och personal inom sitt område och är arbetsledare för en eller flera gruppledare inom hemvården. Medicinska arbetsuppgifter kan delegeras till hemvårdsgruppen.

De 22 tidigare kommunala områdescheferna (förut kallade hemtjänstassistenter) arbetar i många fall vidare som förut med ansvar för biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och med ansvar för ekonomi och personal inom sitt nu krympta område. I dessa fall är områdeschefen också arbetsledare för gruppledare i hemvårdsgrupp. När det gäller medicinska   arbetsuppgifter får de ”gamla” områdescheferna assistans av någon av de kommunala distriktssköterskorna.

Andra tidigare områdeschefer har fått ansvar för speciella områden inom äldreomsorgen, till exempel ett kommunalt sjukhem eller färdtjänst.

Landstingets distriktssköterskor som arbetar kvar vid vårdcentral sköter även i fortsättningen övrig hemsjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida