Tema: Dödshjälp

Så fungerar dödshjälp i några olika länder

Så fungerar dödshjälp i några olika länder
Illustration: Linnea Blixt

I dag tillåter ett tjugotal länder och delstater någon form av legaliserad dödshjälp. I Sverige är det inte tillåtet och vårdpersonal som medverkar till det riskerar att också att förlora sin legitimation.

Schweiz är det enda land i Europa som tar emot medborgare från andra länder som önskar avsluta sitt liv i förtid. Nederländerna, Belgien, Schweiz och vissa delstater i USA var länge ensamma om att tillåta så kallat läkarassisterat döende, men de senaste åren har något hänt. Flera länder har legaliserat dödshjälp och ytterligare några håller på att utreda frågan.

Bland de länder som i dag tillåter dödshjälp dominerar två modeller: Oregonmodellen och Beneluxmodellen.

Oregonmodellen introducerades i den amerikanska delstaten Oregon 1997 och möjliggör för läkare att skriva ut en dödlig dos läkemedel som patienten intar själv (så kallat assisterat döende). Kravet är att patienten bedöms ha högst sex månader kvar att leva.

Ny kunskapsrapport på gång

För fem år sedan genomförde Statens medicinsketiska råd, Smer, på uppdrag av regeringen en rapport om dödshjälp.

Sedan dess har mycket hänt internationellt och i början av nästa år släpper därför Smer en ny kunskapsöversikt.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Schweiz

Tillåter assisterat döende men inte eutanasi, inget krav på terminal sjukdom. Enda land som tar emot medborgare från andra länder.

Australien

Patienter kan sedan 2017 ansöka om Voluntary assisted dying, Vad. Lagen tillåter både läkarassisterat döende och eutanasi. Sjuksköterskor får medverka vid eutanasi i några delstater.

Spanien

Sedan 2021 kan i vissa fall personer med obotlig sjukdom, eller sjukdom som ger outhärdligt lidande, ansöka om assisterat döende.

Kanada

När landet införde lagen om Medical Assistance in dying, Maid, 2017 fick avancerade specialistsjuksköterskor, så kallade nurse practitioners, en nyckelroll. De kan, precis som läkare och farmakologer, självständigt fatta beslut, förskriva läkemedel och assistera vid själva dödsögonblicket. Sjuksköterskor har rätt att avstå från att medverka vid Maid, men är skyldiga att hänvisa patienter till rätt instans om frågan kommer upp.

Professor Barbara Pesut vid University of British Columbia har i flera studier undersökt hur Maid påverkar sjuksköterskor ur flera perspektiv – till exempel juridiskt, emotionellt och etiskt. Hennes forskning visar bland att hjälpa patienter att dö är helt annorlunda än att vårda döende patienter.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida