Så här är läget på andra orter:

12 januari 2004

Jämtland:
I Jämtlands läns landsting gör arbetsgivaren, i samverkan med omkring 30 fackliga organisationer, en individuell arbetsvärdering av samtliga drygt 4000 anställda. Kristina Fluur-Hedman, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Jämtland, säger att arbetsvärderingen har gjort det tydligt hur olika arbetsuppgifter medlemmarna har. Även lönesättningen har blivit tydlig.

-Och det är först när vi förstår värderingar som det blir möjligt att diskutera och kritisera dem, säger hon.

Men hon ser också risker med systemet. Till exempel att poängintervallen blir så snäva att de begränsar möjligheterna till löneutveckling. Och att det tar väldigt mycket tid. Var och en ska noggrant beskriva sina arbetsuppgifter -varje år. m

Uppsala:
I Uppsala vill arbetsgivaren driva igenom en arbetsvärdering som de flesta fackliga organisationerna är emot. Agneta Wiberg, ordförande för avdelningen i Uppsala, befarar att det kommer att cementera både lönen och synen på yrket.

-Vi kommer att ha svårt att ta oss över de uppgjorda lönespannen och dagens förhållanden kommer knappast att ändras genom arbetsvärdering. En överläkare får de högsta poängen och en kanslist de lägsta.

Vårdförbundet har allt att vinna på att fortsätta arbeta med de individuella löneavtalen för att höja lönerna, anser hon.m

Askersund:
I Askersunds kommun säger den fackliga företrädaren, Marita Reutland-Schölin, att den arbetsvärdering som gjorts är begränsande. Det har varit svårt för sjuksköterskorna att överstiga det satta poängintervallet. Dessutom har alla kommunens sjuksköterskor-skolsköterskor, distriktssköterskor och sjuksköterskor på äldreboenden-hamnat på ungefär samma poäng. Hon anser heller inte att arbetstyngd och ansvar är tillräckligt värderat. Men, tillägger hon, arbetsvärderingen gjordes 1997 och ska göras om.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida