Så har organisationen sett ut

1 november 1999

1910: SSF bildas, bland annat för att främja sjuksköterskornas utbildning och sjuksköterskearbetets framåtskridande.

1919:
Riksdagen beslutar om en tvåårig utbildning för sjuksköterskor.

1929:
SSF blir medlem i den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN.

1933: Beslut om att SSF ska arbeta med löne- och anställningsvillkor.

1958: Införs legitimation för sjuksköterskor som genomgått godkänd utbildning.

1965: SSF bildar förhandlingskartellen SHSTF tillsammans med Svenska laboratorieassistentföreningen SLF och Medicinsktekniska assistentföreningen MAF.

1976:
De tre organisationerna bildar fackförbundet SHSTF, Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund tillsammans med Svenska barnmorskeförbundet.

1977:
Sjuksköterskeutbildningen får status som högskoleutbildning.

1987: De första omvårdnadsprofessurerna inrättas.

1989: Medlemskapet i ICN och den nordiska sjuksköterskeorganisationen SSN flyttas från SSF till Vårdförbundet. SSFs lokala avdelningar läggs ned.

1995:
Sjuksköterskornas vetenskapliga råd och Sjuksköterskornas etiska råd bildas.

1997
: Kvalitetsrådet för omvårdnad bildas.

1999: Vårdförbundets kongress föreslås besluta om bodelning
mellan fackförbundet Vårdförbundet och de två yrkesorganisationerna SSF och SBF.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida