Så här säger andra läkarföreningar om chefskapet:

6 januari 2006

Ulf Swanstein, ordförande i Sveriges läkarförbunds chefsförening:

– Jag har ingen förståelse för att man fronderar mot en annan yrkeskår. Sjukvården är en komplex verksamhet och det är ett plusvärde om läkare också är ledare, men det avgörande är att man har talang för chefskapet.

Per-Olof Michel, ordförande i Svenska militärläkarföreningen:

– Sjukvården är en komplex organisation och som chef på en låg nivå är det viktigt med kompetens inom själva området. Men som verksamhetschef ersätts det av krav på goda ledaregenskaper. Det är lite enögt att hävda att bara en yrkeskategori skulle ha det.

Johnny Johnsson, ordförande i Svenska företagsläkarföreningen:

– Det gynnar inte sjukvårdens utveckling att ställa två så kompetenta yrkesgrupper mot varandra. Det här skapar ingen ny kraft – det bara tar energi. I stället borde vi diskutera ledarskapets villkor, som har försämrats rejält de senaste åren.

Charlotta Sävblom, ordförande Sveriges yngre läkares förening:

– Det är viktigt att en verksamhetschef kan fatta beslut som bygger både på teoretiska kunskaper och egna yrkeserfarenheter. Därför ger läkarens medicinska kompetens och helhetssyn de bästa förutsättningar för chefskap inom sjukvården.

Gunnar Welander, ordförande i Svenska privatläkarföreningen:

– Läkare har länge avstått från att ta på sig ledaruppdrag och det är olyckligt både för vår kår och för sjukvården. Det är bra att chefskapet diskuteras eftersom det har blivit så kringskuret att läkare inte längre tycker att det är attraktivt att leda.

Benny Ståhlberg, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen:

– Den som är bäst lämpad ska leda verksamheten, men det är inte bra för sjukvården om för få läkare är verksamhetschefer. Problemet är att läkare inte vill ta chefsuppdrag för att det lönar sig dåligt och tar för mycket tid från patientarbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida