Så här ser de olika förslagen ut

11 januari 1999

Ett medlingsinstitut bör bildas senast den 1 januari 2000. Det ska ha två uppgifter: att medla och verka för en väl fungerande lönebildning. Institutet ska ledas av en riksmedlare.

Medlingsinstitutet ska kunna agera tidigt genom att kalla parterna till överläggningar för att få information om bland annat tidsplaner och yrkanden i kommande förhandlingar.

Medlingsinstitutet bör verka för samordning av avtalsförhandlingarna.

Varseltiden för stridsåtgärder förlängs från 7 till 14 dagar.

Medlingsinstitutet bör kunna skjuta upp varslade stridsåtgärder i högst 14 dagar.

Medlingsinstitutet bör kunna uppmana parter att lösa intressetvist genom skiljeförfarande och en fast skiljenämnd bör utses.

Lönestatistiken bör förbättras och Medlingsinstitutet vara statistikmyndighet.

Varje år bör utarbetas en rapport om löneutveckling i Sverige och omvärlden och en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för löneförhandlingarna.

Rätten till sympatiåtgärder begränsas.

I praktiken blir det förbjudet att ta ut små nyckelgrupper i konflikt. Här nämns några få specialister som har arbetsuppgifter som om de avbryts stoppar ett stort bygge eller driften av ett kärnkraftverk.

Införande av förbud mot stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag.

Jämställdheten ska bland annat gynnas genom bättre lönestatistik och att det finns ett speciellt avsnitt om löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv i de årliga rapporterna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida