Så här ser förutsättningarna ut för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper:

Sjuksköterskor

Det är brist på specialistsjuksköterskor och bristen kommer att bestå de närmaste åren. Ett sätt att höja lönen är alltså att söka en utbildning. Flera landsting betalar nu också lön under utbildningen. Vårdförbundets uppgift är bland annat att arbeta för att specialistutbildningarna ska bli mer attraktiva och att det ska leda till högre lön.

Barnmorskor

Mycket pekar på att det kommer att bli brist på barnmorskor när 40-talisterna går i pension om fem-sex år och att det då finns möjligheter att utnyttja bristen till att höja lönen. Enligt bedömare på Vårdförbundet ser det ändå inte så ljust ut i framtiden, och den som hoppas på att barnmorskorna ska vara lönemässigt ledande i förbundet ska inte ha alltför stora förhoppningar.

Röntgensjuksköterskor

Det har varit brist och många kommer att gå i pension ungefär samtidigt ganska snart. Men intresset för utbildningen har ökat. Framtiden ser ljus ut, samhället kommer att behöva röntgensjuksköterskor och det kommer att finnas gott om jobb, enligt Vårdförbundets bedömare. Men det krävs att den enskilde själv är aktiv, följer den tekniska utvecklingen och visar hur viktig hon är för vården.

Biomedicinska analytiker

Enligt Statistiska centralbyråns prognoser kommer det att bli brist på biomedicinska analytiker de närmaste åren, samtidigt som behovet av yrkesgruppen är konstant stigande. Den patientnära analysverksamheten innebär en ny roll och att biomedicinska analytikers kunskap blir tydligare, vilket förmodligen gör gruppen mer eftertraktad. Legitimationen kommer också att ha betydelse för lönen när man söker jobb.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida