Så infördes den nya yrkestiteln

9 april 2019

”Det var den allra sista förhandlingsnatten under konflikten -95. Alla var trötta och jag stod gång på gång på mig om att det skulle stå biomedicinska analytiker och inte laboratorieassistenter i avtalet vi förhandlade om. Till sist gav de med sig och därmed var den titeln införd.”

Biomedicinska analytikern Eva Fernvall, som mellan åren 1994 och 2005 var ordförande i Vårdförbundet, berättade i samband med en intervju i Vårdfokus (nr 3/19) hur det gick till när hennes egen yrkesgrupp över en natt bytte namn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida