Ledarskap

Så kan chefer få bättre utbildningar

Så kan chefer få bättre utbildningar
Möjlighet till samverkan och erfarenhetsutbyte mellan chefer och mas:ar är uppskattat under ledarskapsutbildningar i kommunerna, enligt en ny rapport. Foto: Getty Images

Det är osäkert vad ledarskapsutbildningar för chefer inom vård och omsorg har för effekt på verksamheterna, enligt en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. En av slutsatserna är att ledarskapsutvecklingen kan bli mer kunskapsbaserad.

30 november 2021

Inför rapporten Läget för ledarna gjordes enkäter med socialchefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt djupintervjuer med enhetschefer inom äldreomsorgen. Många av masarna uppgav att de har fått någon form av ledarskapsutbildning, men såg ett behov av mer — särskilt utbildning som gav möjlighet till samverkan med chefer.

— Vi kunde se att ungefär var femte kommun hade erbjudit ledarskapsutbildning där både chefer och mas deltar tillsammans, säger Caroline Vidigsson Schmölzer, analytiker på myndigheten.

Caroline Vidigsson Schmölzer. Foto: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

En majoritet av de undersökta kommunerna — 174 kommuner svarade på enkäten — erbjuder ledskapsutbildningar, men det är mindre vanligt att de vänder sig enbart till chefer som arbetar inom vård och omsorg. De flesta kommuner köper in utbildningar från privata företag.

En av rapportens rekommendationer är att regeringen bör stödja samarbeten mellan kommuner och lärosäten i att ta fram och genomföra ledarskapsutbildningar, vilket bara 13 procent gör i dag.

— En genomgång av forskningen när det gäller vilka effekter man kan få av ledarskapsutbildningar visar att det finns flera faktorer som påverkar. Till exempel hur man utformar utbildningen, om det sker med verksamheterna i åtanke och om praktiker och forskare tillsammans tar fram innehållet för att få fram den kunskap och evidens som finns, säger Caroline Vidigsson Schmölzer.

En tredjedel av kommunerna samverkar med andra kommuner, och bara tio procent samverkar med regionerna.

— Samtidigt efterfrågar många av cheferna mer erfarenhetsutbyte mellan nivåer — och det finns ett ökat behov av samverkan på chefsnivå.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida