Ledarskap

Så kan du hantera känslor på jobbet

Så kan du hantera känslor på jobbet
Nicolas Jaquemot, författare och doktor i ledarskap. Foto: Elisabeth Ohlson.

I vårdyrket förväntas man visa empati och kunna trösta – samtidigt som man själv kan vara både ledsen och stressad. Författaren Nicolas Jacquemot, aktuell med boken Känslokoden som kommer ut i oktober, tipsar om hur chefen kan stärka det emotionella klimatet på arbetsplatsen.

Varför är det viktigt att uppmärksamma känslor på jobbet?

– För att de bär på information om hur vi mår. Dessutom hänger de ihop med vad vi tänker, säger och gör. Positiva känslor i arbetsgrupper skapar glädje och samhörighet. Negativa känslor riskerar att orsaka splittring och konflikter, säger Nicolas Jacquemot, doktor i ledarskap, som själv har en bakgrund inom vården.

– Känslor är en naturlig del av livet och jobbet. Ändå buntas de ofta ihop till att ’må bra’ eller ’må dåligt’. Ett vanligt tillstånd som stress är komplext och kan bestå av en mängd känslor som irritation, oro, nedstämdhet, energilöshet och uppgivenhet. Vi behöver alltså intressera oss för beståndsdelarna – de olika känslorna – om vi vill förstå oss själva och andra bättre. Först då ser vi nyanserna.

– Våra känslor är en del av vilka vi är, och de inte rätt eller fel. Däremot kan det bli fel när de uttrycks på ett sätt som skadar oss själva eller andra. Det är därför som känslohantering är viktigt. Det är det jag vill ge läsaren verktyg att bemästra.

Vad finns det för strategier att hantera emotionellt arbete?

– Viktigast är att det finns goda möjligheter för debriefing, trygga rum där man kan prata av sig och stöd från kollegor och chefer. Det är också viktigt att få återhämtning mellan arbetspassen. Det är viktigt i alla jobb, men i synnerhet i känslorika yrken. Försök att hitta kreativa och roliga sysselsättningar på fritiden, oavsett om det är träning, naturupplevelser, eller att skriva, måla eller sjunga.

– Det är också viktigt att minska tidspress och underbemanning, eftersom det lägger ytterligare belastning på redan känslointensiva jobb.

Hur blir man en känslofrämjande chef?

– Genom att ta hänsyn till medarbetarnas känslomässiga behov och personliga utveckling, och uppmuntra dem att dela positiva känslor med varandra. Det handlar om att vara lyhörd för hur medarbetarna mår och upplever sitt arbete, ge rikligt med positiv feedback, uppmuntra teamwork och erbjuda utvecklingsmöjligheter.

– Skippa också dina kontrollbehov. Från forskningen vet man att detaljstyrning får medarbetare att känna oro och rädsla, vilket hämmar prestationerna, motivationen och välbefinnandet på jobbet. Sikta i stället på öppenhet och tillåt medarbetarna att prova sig fram utan press på att de måste lyckas.

Hur gör man som chef för att skapa ett bra emotionellt klimat på jobbet?

– Fråga dina medarbetare: ’Vad tycker ni är viktigt för ett bra känsloklimat på jobbet?” Om de svarar arbetsglädje, samarbete, arbetsro och flexibilitet kan du sätta upp dessa som enskilda parametrar med tillhörande 0–10-skalor. Vid regelbundna tillfällen kan du sedan be dina medarbetare skatta på skalorna för att ta tempen på det emotionella klimatet. Du får ett mer informativt instrument än om du bara skulle fråga. ’Hur går det?’ eller ’Hur trivs du?’

– Hitta också olika sätt att främja medarbetares glädje, intresse, trygghet och yrkesstolthet. Forskning visar att ett positivt känsloklimat förbättrar prestationerna och stärker arbetsgruppen. Det bidrar till att främja gemenskap och reflektion, något som i sin tur ökar gruppens förmåga att hantera förändringar och motgångar.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida