Kongressen 2022

Så kan studenterna ta mer plats i Vårdförbundet

Så kan studenterna ta mer plats i Vårdförbundet
Sjuksköterskan Nadja Ståhl tog examen i somras och arbetar nu på akutmottagningen på Sunderby sjukhus. Foto: Simon Eliasson

Vårdförbundet borde ha en studentansvarig i alla styrelser – så lyder ett av förslagen till nästa års kongress. ”Allt kan inte bollas över till studentorganisationen”, säger sjuksköterskan Nadja Ståhl, som vill öka studenternas inflytande i förbundet.

20 december 2021

Till våren håller Vårdförbundet kongress och fattar viktiga beslut om förbundets arbete och framtid. Tre motioner – förslag till kongressen – handlar om studenter.

Medförfattare till två av motionerna är sjuksköterskan Nadja Ståhl, före detta ordförande för Vårdförbundet student och blivande kongressombud.

3 motioner om studenter

#109 Studentansvarig i alla styrelser
Enligt förslaget bör alla avdelningsstyrelser runt om i landet och förbundsstyrelsen ha en förtroendevald som är studentansvarig - som hjälp och stöd till studentstyrelsen och lokala studerandemedlemmar. I dag består studentstyrelsen av nio ledamöter med stort ansvar. Samtidigt ska de sköta sina egna studier, extrajobb, familjeliv och så vidare. ”Det är en ohållbar situation för studentstyrelsens ledamöter och det är en utmaning att hitta engagerade till uppdrag i studentorganisationen”, står det i motionen.

#110 Studentombudsman på heltid
Studenterna är förbundets framtid och utgör cirka 10 procent av förbundets medlemmar, därför borde mer resurser läggas på studenterna. De tycker författarna till motionen som föreslår att studenterna ska få en egen ombudsman i Vårdförbundet. En tjänsteman som arbetar med studerandefrågor på heltid och stöttar studentstyrelsen. ”Avdelningar har ombudsmän, förbundet har ombudsmän men ingen arbetar specifikt mot studenterna. Studentorganisationen bör ha en egen ombudsman för att det ska fungera optimalt”, står det i motionen.

#44 Behålla nyexaminerade som medlemmar
I den här motionen förs det fram att Vårdförbundet borde jobba ännu mer medvetet och engagerat med kampanjer, information och aktiviteter för att locka studenter att fortsätta vara medlemmar i Vårdförbundet efter examen. Enligt motionens författare är övergången för otydlig i dag, vilket gör att Vårdförbundet riskerar att förlora potentiella medlemmar.

Motionerna uppmanar till ökat studentinflytande. Konkret handlar det om att Vårdförbundet borde ha en anställd tjänsteman som arbetar med studerandefrågor på heltid och att förbundsstyrelsen och de lokala styrelserna runt om i landet borde avsätta en förtroendevald som ansvarig för studenternas frågor.

Varför är det viktigt med en studentansvarig i alla lokala styrelser och i förbundsstyrelsen?

– För att det ska bli mer fokus på studentfrågorna behövs särskilt ansvariga som jobbar med detta. Det skulle öka engagemanget kring frågorna och studenternas inflytande. Annars blir det lätt att allt bollas över till studentstyrelsen, säger Nadja Ståhl.

Kongressen är Vårdförbundets högst beslutande organ, som stakar ut riktningen för Vårdförbundets arbete. Nadja Ståhl önskade att studentinflytandet var större även där.

Är kongressen viktig för studenterna i Vårdförbundet?

– Extremt viktig. Jag tycker det är synd att det inte är fler studenter som är ombud. Men även nyexaminerade kan mer om hur det fungerar på utbildningarna i dag än någon som varit länge i yrket.

Kongressen 2022

  • Kongressen är Vårdförbundets högst beslutande organ – som riksdagen ungefär.
  • På kongressen fattar valda ombud, som företräder Vårdförbundets medlemmar, beslut om olika förslag, motioner. Förslag till kongressen kan också komma från förbundets styrelse (som regeringen).
  • Kongressen hålls vart fjärde år. Nästa tillfälle är den 13-16 maj 2022.
  • Alla medlemmar i förbundet har möjlighet att skriva motioner till kongressen. Tiden för att skicka in motioner gick ut i december.
  • Alla förslag kommer nu att sammanställas och kommenteras av förbundsstyrelsen, som ger kongressen förslag till beslut. Det slutgiltiga beslutet fattas av kongressledamöterna genom omröstning.

Hur kan vanliga studentmedlemmar påverka beslut som fattas på kongressen?

– Att skriva motioner är det absolut bästa sättet. Nu när motionstiden är slut så är mitt tips att ta kontakt med dina lokala kongressombud och prata om det du tycker är viktigt. Jag ska själv vara kongressombud för första gången och är där för medlemmarnas skull. Så kontakta mig eller andra ombud.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida