Så räddar du liv vid värmebölja

Så räddar du liv vid värmebölja
Redan efter några få dygn med en medeltemperatur på 22 grader ökar dödligheten bland dem som är känsliga för höga temperaturer. Illustration: Istockphoto

I sommar inför SMHI en ny varning för värmeböljor så att personal inom vård och omsorg ska kunna ta hand om känsliga personer. I Botkyrka är man förberedd.

De där riktigt varma och soliga dagarna ser många som sommarens höjdpunkt. De tillbringar vi gärna så nära vatten som möjligt. Men värme­böljor är farligare än många tror. Redan efter några få dygn med en medeltemperatur på 22 grader ökar dödligheten bland dem som är känsliga för höga temperaturer.

Ett förändrat klimat för med sig fler värmeböljor. Extremt varma tillfällen kommer enligt SMHI att kunna inträffa vart tredje till femte år. Nu finns ett nytt värmevarningssystem på samma sätt som vid storm, med klass 1 och klass 2-varningar. Länsstyrelser, landsting och kommuner har förberetts för att kunna förmedla varningarna vidare.

I Botkyrka är planeringen klar. Kommunen var referenskommun när FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i projektet Climatools tog fram verktyg för att samhället lättare ska anpassa sig till klimatförändringar.

— Vi frågade oss: vilka grupper är sårbara — och vad ska vi göra om vi hamnar i skarpt läge? säger Ingrid Molander, miljöchef i Botkyrka.

Forskare hjälpte kommunen att söka i register. Resultatet förvånade alla. Av kommunens 85 000 invånare hade drygt 22 000 någon medicinsk riskfaktor, eller sin ålder som risk. Räknade man samman tre eller fyra faktorer blev det ändå 5 000 personer.Men man behöver inte vara åttio år för att vara sårbar.

— Vi lärde oss att vi behöver informera riskgrupperna om att de ska ta det lugnt, hålla sig i stillhet, dricka mycket vatten och duscha ofta. Framför allt behöver personalen på våra boenden och i hemtjänsten ha god kunskap om detta, säger Ingrid Molander.

På äldreboendet Silverkronan tycker många av de boende att det är skönt med värme. Personalen försöker få dem att sitta i skuggan och har köpt in både parasoll och fläktar.

— Vi ser till att de har hattar och kepsar. Fixar solglasögon till dem som vill ha det. De ska ha tillgång till vatten och vi påminner dem om att dricka. Den som vill ta en extra dusch får göra det, säger enhetschefen Elisabeth Hagberg, som är sjukskö­terska.?

Silverkronan är nybyggt och ventilationen är bra. Men Elisabeth Hagberg skulle gärna vilja ha pengar till luftiga kläder för personalen. Värmen är en stor påfrestning också för dem.

Råden som skyddar

  1. Ta det lugnt.
  2. Håll dig i stillhet och skugga.
  3. Drick mycket vatten. Påminn den som inte själv kommer ihåg.
  4. Duscha ofta.
  5. Ha luftiga kläder.
  6. Använd gärna fläkt eller vädra korsdrag.
  7. Skärma av solen.


Handfasta råd för vården på: ?
www.climatools.se .
Gå in under verktyg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida