Så ska fler som tidigare fått kejsarsnitt förmås föda vaginalt

Så ska fler som tidigare fått kejsarsnitt förmås föda vaginalt
I många länder används kejsarsnitt rutinmässigt om kvinnan har haft ett kejsarsnitt tidigare. Ett EU-projekt vill ändra det. Arkivbild: Mostphotos

Bör vara första alternativet om det inte finns risk för komplikationer, enligt ett EU-projekt som vill minska antalet kejsarsnitt i Europa.

22 september 2015

Sverige är ett av de länder i Europa med lägst andel kejsarsnitt, 17 procent. I andra länder ser det helt annorlunda ut och på exempelvis Cypern är siffran 52 procent.

EU-projektet Optibirth som startade 2012 syftar till att öka andelen vaginala förlossningar i tre andra länder med höga nivåer: Tyskland, Irland och Italien. Här används kejsarsnitt rutinmässigt om kvinnan tidigare har fött med kejsarsnitt och i en studie har barnmorskor och läkare fått ge sin syn på hur det skulle gå att förändra.

– Resultatet visar att det först och främst måste finnas en gemensam syn där vaginal förlossning är det första alternativet om det inte finns några komplikationer eller riskfaktorer. Personalen ska känna sig säker vid en vaginal förlossning, arbeta i team och enligt en modell som alla följer, säger Ingela Lundgren, professor vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Involvera kvinnan

Fler faktorer som påverkar andelen kejsarsnitt är samhällsattityden till att föda barn, hur beslutet om förlossning tas och av vem, samarbetet mellan läkare och barnmorskor och mellan kvinnorna och personalen, samt hur uppföljningen efter första kejsarsnittet sett ut.

Ett exempel är att låta kvinnan vara delaktig genom att göra upp en plan före förlossningen och att personalen stärker hennes tilltro till sig själv, ger stöd till förlossningsrädda och erbjuder tid för att diskutera och bearbeta det tidigare kejsarsnittet.

– Kvinnan ska vara delaktig i beslutsfattandet kring förlossningssätt men det slutgiltiga beslutet om kejsarsnitt eller vaginal förlossning måste tas av läkare med expertkunskap, enligt läkare och barnmorskor i studien, säger Ingela Lundgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida