Så ska vården ge hjärtsjuka råd om sex

Så ska vården ge hjärtsjuka råd om sex
Vården behöver bli bättre på att ge sexualrådgivning till hjärtsjuka, anser forskare forskare vid Linköpings universitet. Arkivbild: Colourbox

Många hjärtsjuka är rädda för att sex innebär för stora påfrestningar. Nu har forskare vid Linköpings universitet tagit fram nya riktlinjer för hur vårdpersonal ska ge patienterna råd om sexuell hälsa.

1 augusti 2013

Det är oftast enklare för vårdpersonalen att inleda samtal om sex. Därför är det viktigt att personalen inte avvaktar och väntar på att patienterna ska ta upp frågan.

Det anser Tina Jaarsma, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, som har varit med och tagit fram nya riktlinjer för sexuell rådgivning till hjärtsjuka.

Ska vara lika självklart som kostråd

– Det kan finnas föreställningar som gör det svårt att ta upp sex i samtal med patienter, men det bör ske med samma självklarhet som råd om mat, motion och medicinering, säger Tina Jaarsma.

Riktlinjerna bygger på tidigare forskning och vänder sig till vårdpersonal i både specialistvård och öppenvård som möter hjärtpatienter som drabbats av en hjärtinfarkt, stroke, har hjärtsvikt, har genomgått hjärttransplantation eller har pacemaker.

Krävs mer utbildning i sexualrådgivning

Enligt rekommendationerna är det viktigt att vårdpersonalen uppmuntrar patienterna att återgå till ett aktivt sexliv och att man ger konkreta råd om hur detta ska gå till.

– För att det ska bli verklighet i vården måste rådgivning i sexualfrågor tas upp i både läkares, sjuksköterskors och sjukgymnasters utbildning. Dessutom behövs en ökad medvetenhet om hur viktigt det är, säger Tiny Jaarsma.

Riktlinjerna har arbetats fram tillsammans med andra europeiska och amerikanska forskare och har publicerats i de vetenskapliga tidskrifterna Circulation och European Heart Journal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida