Covidvård

Så slår tredje vågen mot Vårdsverige

Så slår tredje vågen mot Vårdsverige
Dagarna innan påsk ökar smittspridningen och antalet patienter på flera håll i landet, samtidigt som vårdpersonalen är tröttare än någonsin. Arkivbild: Getty Images

Personal och patienter flyttas om. Mottagningar stängs ner. Privata aktörer tar över vård från akutsjukhusen och fler anvisas till krislägesavtalet. Så jobbar landets regioner för att möta vårdbehovet när tredje vågen drar in över landet.

Smittspridningen och patientantalet ökar på många håll i landet. Just nu vårdas ungefär 1 700 patienter för covid-19 på landets sjukhus (30 mars 2021). 300 av dem vårdas på iva, vilket är en ökning med 74 patienter (33 procent) sedan den 2 mars.

Flest iva-patienter per capita just nu har Region Dalarna, som under måndagen för första gången begärde aktivering av krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor på intensivvårdsavdelningarna.

Krislägesavtalet är också aktiverat i Uppsala, Gävleborg, Jönköping, Västerbotten och Stockholm.

Det här innebär krislägesavtalet

  • Krislägesavtalet mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och de fackliga organisationerna ger arbetsgivaren större flexibilitet att använda personalen, som i gengäld får bättre betalt.
  • Avtalet innebär att arbetstiden höjs till 48 timmar i veckan, det är även möjligt för arbetsgivaren att beordra nödfallsövertid samt att låna in och ut personal för att kunna flytta resurser efter behov.
  • Som kompensation betalas en särskild ersättning på 120 procent av ordinarie lön för alla arbetade timmar. De som arbetar får alltså 220 procent av sin vanliga lön per timme. Den som jobbar nödfallsövertid får totalt 250 procent av lönen per timme.

Stockholm och Uppsala

Huvudstadsregionen vårdar närmare 500 covidpatienter på sjukhus, och rustar för att ta emot ännu fler. Under måndagen öppnades fler iva-platser på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och på Capio S:t Görans sjukhus. Södersjukhusets intensivvårdsplatser var fulla redan i helgen, då ambulanser fick köra patienter i upptagningsområdet till andra sjukhus. För att frigöra personal på akutsjukhusen kan privata vårdgivare i Stockholm komma att bistå regionen med bland annat iva-platser för cancerkirurgi och frakturkirurgi.

Även Uppsala rustar och tar hjälp av privata aktörer för att kunna möta patienttrycket. De har också omfördelat personal från primärvården till Akademiska sjukhuset och kan behöva göra något liknande på Lasarettet i Enköping. Det handlar om undersköterskor och sjuksköterskor. Näst efter Dalarna ligger även Uppsala i toppen vad gäller flest iva-patienter sett till befolkningen. Liksom i Stockholm är det den brittiska mutationen som dominerar.

– Det vi ser genom egna observationer är att fler individer blir snabbare sjuka och snabbare så sjuka att de behöver intensivvård, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Uppsala, till Dagens Medicin.

Medan Uppsala närmar sig samma patientantal som under våren 2020, har Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg redan passerat sina. I Västra Götaland ökade antalet sjukhusinlagda covidpatienter med drygt 27 procent bara under helgen vecka 12, vilket motsvarar 79 nya patienter.

Norrbotten och Västernorrland

På Gällivare sjukhus i Norrbotten vårdas en tredjedel av patienterna för covid-19. Övriga mottagningar, förutom vård som inte kan vänta, stängs i princip ner över påsken och personal flyttas till covidvården. Även Region Västernorrland stoppar en stor del av den planerade vården. Förutom en ökande mängd covidpatienter är bland annat hjärt- och strokepatienterna ovanligt många. Regionen flaggar för att både patienter och personal kan behöva byta avdelningar.

Jönköping

Region Jönköping har nu den högsta smittspridningen hittills under pandemin, räknat som antal nya fall per vecka. Under måndagen vårdades 82 patienter för covid-19 på regionens sjukhus, plus fyra patienter som skickats till sjukhus i andra regioner. Iva-personalen har arbetat enligt krislägesavtalet sedan i januari, och nu har anvisningen till avtalet utökats ytterligare på sjukhusen i Eksjö och Jönköping.

– Det betyder att vi är väldigt nära där vi var i julas. De flesta är i 60-årsåldern och yngre, en del är klart yngre. Vi har fortfarande kapacitet att klara detta, men det är viktigt att man följer restriktionerna, för patienterna mår riktigt dåligt. Vi har höga krav för att man ska bli inlagd på sjukhus. Tyvärr är det så att smittspridningen ökar, så vi ser fram emot påsken med oro, sa sjukvårdsdirektör Mats Bojestig under måndagens presskonferens.

Blekinge och Skåne

Längre söderut är det något lugnare på sjukhusen, men smittspridningen har tagit fart igen. I Blekinge närapå fördubblades antalet covidpatienter under vecka 12, från 182 till 365. Efter ett par veckors ökning är Region Skåne nu uppe i drygt 500 rapporterade, konstaterade fall per dygn. Den största ökningen syns hos barn och ungdomar mellan 10 och 29 år.

– Positivt är att antalet äldre som insjuknar är fortsatt lågt och att vi bara har enstaka fall på särskilt boende. Likaså ser vi inte i Skåne, till skillnad från stora delar av övriga landet, en ökad belastning på sjukvården utan tvärtom minskar antalet inneliggande patienter på iva och vårdavdelning långsamt, säger smittskyddsläkaren Eva Melander i ett pressmeddelande.

Tre beredskapsnivåer

Stabsläge. Inträder vid misstanke eller ett hot om att det kommer att råda en obalans mellan sjukvårdsbehovet och de tillgängliga resurserna. Innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge. Inträder när det finns en konstaterad obalans mellan sjukvårdsbehovet och de, i den normala sjukvården, tillgängliga resurserna. Innebär att katastrofledningen vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner inom sjukvården.

Katastrofläge. Inträder vid en konstaterat stor obalans mellan sjukvårdsbehovet och de  tillgängliga resurserna. Innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för att alla de funktioner inom sjukvården som krävs för att ta hand om ett stort antal skadade/sjuka tas i anspråk och att personal och utrustning förstärks.

Källa: Socialstyrelsen

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida