bokintervjun

Så slipper du bli utmattad en gång till

<strong>Så slipper du bli utmattad en gång till</strong>
Giorgio Grossi är beteendevetare, forskare och psykoterapeut, och arbetar på Stressmottagningen i Stockholm. Bild: Natur & Kultur

Sätt gränser både mot dig själv och andra. Är du för aktiv och börjar få tillbaka symtom, se dem som dina vänner. De vill att du ska ta hand om dig, säger stressforskaren Giorgio Grossi. Han menar att sjuksköterskors empati och pliktkänsla kan göra dem extra sårbara.

Många som har varit utmattade har kvar symtom under en lång tid. I boken ”Gå vidare efter utmattning” ger Giorgio Grossi verktyg för att skydda sig mot en krasch till. Han är beteendevetare, forskare och psykoterapeut, och arbetar på Stressmottagningen i Stockholm.

Vad är varningssignalerna om att man börjar bli utmattad?

– Dels finns varningssignalerna utanför en själv: hur ser vardagen ut – är det bara jobb, måsten, plikter, hets och kriser eller finns det plats för lek, vila, skratt och nöjen? Varningssignalerna finns även i vårt beteendemönster: att springa från det ena till det andra, multitaska, hoppa över pauser, lunch, vila, åsidosätta intressen, älta, grubbla, isolera sig, skapa konflikt eller ta med jobbet hem.

– Och så symtomen förstås: tilltagande fysisk och psykisk anspänning, sömnproblem, irritation, oro, glömska, bristande koncentration, ljudkänslighet, lättstressad, ökande trötthet som inte går att vila bort.

– Alla går vi igenom utmanande perioder och vi behöver inte genast måla fan på väggen. Men i scenariot ovan förvärras situationen stadigt över tid tills man inte längre klarar av vardagen.

Kan man återgå till samma jobb där man fick utmattning?

– Absolut, förutsatt att anpassningar sker och att man lär sig arbeta på ett helt nytt sätt: göra en sak i taget, ha balans mellan aktivitet och återhämtning, släppa jobbet utanför arbetstid och kunna sätta gränser mot sig själv och andra.

Nämn tre viktiga saker som kan förebygga utmattning!

– Balans mellan krav och resurser, både på jobbet och hemma. Var medveten om dina egna behov av vila, återhämtning, lek, hobbies och nöjen. Om du aldrig ger åt dig själv kommer du inte orka i längden. Sänk dina inre krav. Du är inte någon gud med plikt och förmåga att ta ansvar för allt och alla hela tiden. Ingen tackar dig för din självuppoffring när du ligger på din dödsbädd.

Kvinnor verkar vara mer drabbade än män. Vad beror det på?

– En delförklaring är att kvinnor är överrepresenterade i arbeten där kraven och arbetsbördan vida överstiger resurserna. Generellt är kvinnor också fostrade till att ta ett större ansvar hemma och hamnar i en projektledarroll, eller tar på sig den. Den totala arbetsbördan kan bli för stor.

Hur stor är risken att drabbas igen efter tillfrisknande?

– Det är oklart i dagsläget men data tyder på att cirka 30 procent trillar dit rejält en eller flera gånger. Kvardröjande symtom, som blossar upp då och då vid överbelastning, har så gott som alla som drabbats svårt.

Vad kan man göra för att förebygga att insjukna en andra gång?

– Förutom förändringar i arbetet och privat behöver man förlika sig med att utmattningssymtom kan följa med under lång tid. De kan segla upp när man gör för mycket, blir upprörd eller hamnar i en pressad situation. Se då inte symtomen som tecken på att du är sjuk, utan som vänner. De signalerar att du ska backa, ta hand om dig och värna om din återhämtning. Då sjunker de undan.

– Se inte bakslag som katastrofer utan som tillfällen att lära dig något. Gör mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar utan att värdera det i termer av ”misslyckanden”, ”besvikelser”, ”svaghet”. Har man väldigt svårt att göra det behöver man fundera kring om man lider av någon annan diagnos som driver på återfallen, som exempelvis adhd.

– Man behöver acceptera sin sårbarhet för stress och slå vakt om en balans mellan aktivitet och återhämtning. När man känner sig bra och ”får feeling” eller drivs av orimligt ansvarstagande riskerar man att ta på sig för mycket och krascha igen. De som lätt fastnar i skuld, skam, självkritik, grubblerier och ältande av kränkningar behöver redskap för att släppa taget om dessa.

Har du jobbat specifikt med utmattade sjuksköterskor?

– Vi tar emot patienter från alla yrken, men sjuksköterskor och andra inom offentlig sektor är överrepresenterade. En utmaning är att deras arbetsmiljö kan vara så kravfylld. Många gånger blir det svårt att rehabilitera patienterna där, särskilt om arbetsgivaren inte får till de anpassningar som är nödvändiga. Utmattade i den gruppen drivs ofta av en behjärtansvärd empati, lojalitet, ansvars- och pliktkänsla som blir en sårbarhet i den pressade miljön. Det obehagliga valet står då emellan att värna om sin egen hälsa eller göra ett jobb som rimmar med ens värderingar. Det blir ofta ett moraliskt dilemma som vidmakthåller stressen.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida