Så stoppas MRSA

13 maj 2002

För att motverka spridning av MRSA och andra multiresistenta bakterier krävs att personalen generellt tillämpar basala hygienrutiner (barriär-vård) i all hälso- och sjukvård. Särskilt viktigt är detta kring patienter med sår, kvarliggande kateter och andra infarter.

?Bär inte ringar, smycken eller klockor på händer eller underarmar. Använd inte långärmade plagg i vårdarbetet.
?Desinfektera händerna rikligt med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före rena och efter orena  arbetsuppgifter. Glöm inte fingertopparna och tumgreppet.
?Använd handskar vid kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar (urin, avföring, blod och sekret). Desinfektera händerna när handskarna tagits av.
?Använd engångsplastförkläde eller patientbunden skyddsrock vid kontakt med patienten och patientens säng.
?Patient som har sår eller är infekterad med MRSA bör vårdas på enkelrum.
?Personal som har sår eller eksem bör undvika att vårda patient med känd MRSA.

Källa: PM för basal hygien, Stockholms läns landsting

Flest smittade i Stockholm
Av sammanlagt 167 MRSA-smittade personer i Stockholms län under 2001 hade 85 smittats i sluten vård, 33 i utlandet, 19 i äldreboende, 14 ute i samhället, 7 i familjen och 9 i den öppna vården.

Av de smittade var den största gruppen, 26 perso-ner, 80?84 år gamla. Den näst största gruppen var 85?89 år. I hela landet smittades under 2001 429 personer med MSRA, varav 76 i Skåne, 56 i Västra Götaland, 26 i Halland, 18 i Västerbotten, 16 i Uppsala, 12 i Västernorrland och 10 på Gotland.

Källa: Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting och Smittskyddsinstitutet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida