Så tolkas CTG före förlossning

9 april 2019

Riktlinjerna för bedömning av CTG har nu kompletterats med rekommendationer före förlossningen, så kallat antepartalt CTG. Eftersom fostrets hjärtfrekvens påverkas av nervsystemets mognad ska tolkningen ske i förhållande till graviditetslängd.

I samband med det nya tillägget ska CTG-kortens layout använda begreppen ANTEpartalt och INTRApartalt för de olika riktlinjerna för att minimera risk för sammanblandning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida