Så tycker medlemmen om sin arbetsplats:

17 januari 2003

Mest missnöjd är man med lönen. Nästan två av tre medlemmar är missnöjda.

Man känner sig också otillräcklig. Drygt en av tre tycker att de inte kan hålla uppsatta mål och löften. Lika många anser också att arbetsplatsen har dålig ledning.

att vårda patienter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida