Kongress 2018

Så vill statsministern lösa vårdens personalbrist

Så vill statsministern lösa vårdens personalbrist
Statsminister Stefan Löfven tror att fler utbildningsplatser är lösningen på vårdens personalbrist. Foto: Maria Ejd

Statsminister Stefan Löfven invigningstalade när Vårdförbundets kongress startade i dag. Han fick applåder för satsningen på vidareutbildning och tal om tillit till professionerna. Men att lösa personalbristen med fler utbildningsplatser tror inte ordföranden Sineva Ribeiro är tillräckligt.

Kongressen invigdes med tal av ordförande Sineva Ribeiro, som var stolt över ombudens engagemang och stolt över det arbete som Vårdförbundets medlemsgrupper utför i vården. ”Ni är vården”, sa hon.

– Det kommer inte vara lätt, det kommer att kräva blod, svett och tårar för att driva igenom förändringar. Men här kommer vi att fatta kloka beslut som påverkar Vårdförbundet de kommande fyra åren

Sineva Ribeiro hälsade också statsminister Stefan Löfven välkommen till invigningen av kongressen. För, som hon sa, det räcker inte med att ett fackförbund tar beslut om politik och strategier.

– Vi måste också påverka politikerna i riksdag och regering, som är de som ska fatta besluten i samhället.

Hyllade medlemsgrupperna

Vad vill då den socialdemokratiska regeringen bidra med när det gäller hälso- och sjukvården? Mycket, enligt Löfven, som även han hyllade sjuksköterskors, biomedicinska analytikers, barnmorskors och röntgensjuksköterskors bidrag till verksamheten.

Hälso- och sjukvården är en de viktigaste valfrågorna, enligt svenska folket, och även om medicinska landvinningar och bemötande står högt i kurs finns stora utmaningar. Stefan Löfven lyfte särskilt fram tre: de långa köerna, den ojämlika vården och brister i personalens arbetsmiljö. Han vill satsa på ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

– Ojämlikheten börjar inte vid akutmottagningarna, den börjar i skillnader i utbildningslängd, möjligheter till yrkesval och inkomst. Det kan skilja 18 år i medellivslängd mellan personer som bor i utsatta förorter och i fina villakvarter.

Tror på tillit

Löfven fick applåder för uttalandet att patienter ska kunna få hjälp av sin vårdcentral inom tre dagar och då bli bedömda av den mest lämpade yrkesgruppen. Han fick också applåder för att han vill se mindre av detaljstyrning, à la New public management, och mer av tillit till professionernas kunskap.

– Sjukvården ska styras av professionellt kunnande och ni ska vara med och påverka från början, sa statsministern.

Den dåliga arbetsmiljön vill Löfven komma till rätta med genom att satsa på fler utbildningsplatser. Resurser till 13 000 nya utbildningsplatser för vårdens professioner är redan utlovade, nu utlovas resurser till ytterligare 14 000.

– Fler utbildningsplatser innebär fler kolleger och det i sin tur innebär bättre arbetsvillkor och sundare arbetsmiljö. För att få upp bemanningen har vi också öronmärkt pengar till vidareutbildning. Nu utökar vi den satsningen och förlänger den över nästa mandatperiod.

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, sympatiserar med satsningarna, men tycker inte att de är tillräckliga. Det är inte brist på utbildade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor – problemet är att de lämnar vården på grund av låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Det hade statsministern ingen lösning på. Han är beredd att satsa åtskilliga miljoner på att minska köer, göra vården mer jämlik och utbilda fler, men lönesättningen är helt och hållet parternas ansvar.

– Politiker ska inte lägga sig i lönesättningen. Det är parternas ansvar och så ska det vara. Politiker som börjar höja löner kan sänka dem också. Så ska vi inte ha det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida