Säger upp samverkansavtal

7 augusti 2000

VÄSTMANLAND. Vårdförbundets lokala avdelning i Västmanland säger upp samverkansavtalet med landstinget. En orsak är det som hände i samband med avtalsförhandlingarna för en tid sedan. Vårdförbundet tyckte sig ha kommit överens med arbetsgivaren om bland annat en arbetstidsförkortning för nattarbete (att heltidsmåttet sänks från 36,33 till 27,25 timmar) och hur den frågan skulle ingå i de lokala avtalsförhandlingarna. Plötsligt ändrade sig landstinget och informerade Vårdförbundet om att man i stället ensidigt tänker ersätta nattpersonal med 1 500 kronor extra i månaden. »Vi tycker det är OK att medlemmarna får pengar, men det är ingen lösning på värderingen av nattarbete och hur det ska göras mer attraktivt«, säger Eva Rothoff, avdelningsordförande i Västmanland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida