Säger upp sig i protest mot nytt avtal

Sjuksköterskor på Södersjukhuset i Stockholm har sagt upp sig i protest mot ett nytt avtal som ger sämre ersättningar för obekväm arbetstid.

30 augusti 2004

Redan i november förra året sa arbetsgivaren upp de arbetstidsmodeller som fanns på sjukhuset. Syftet var att spara pengar. Inför alternativet att gå med på ett avtal med modeller med sämre ersättning eller att inte ha några poängmodeller alls sa Vårdförbundet ja till modeller med sämre ersättning. Det nya avtalet skrevs under för en dryg vecka sedan.

? Vi såg ingen annan möjlighet eftersom de flesta medlemmarna ville ha någon form av modeller, säger Camilla Blomquist, Vårdförbundets ordförande på Södersjukhuset.

Byter arbetsgivare

Men uppsägningen av det gamla avtalet och det nya avtalets sämre ersättningar för obekväm arbetstid har väckt starka känslor.

– En rad sjuksköterskor har sagt upp sig i protest och fått jobb med högre lön hos andra arbetsgivare, berättar Camilla Blomquist.

Det nya avtalet har också lett till att några sjuksköterskor begärt utträde ur Vårdförbundet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida