riskgrupp

Sahlgrenska får böta om gravid är nära otestad patient

Sahlgrenska får böta om gravid är nära otestad patient
På barnintensiven vid Sahlgrenska har två gravida omplacerats eftersom de är i riskgruppen för covid-19. Foto: Marie Ullnert

Vårdförbundet la två skyddsstopp – nu har Arbetsmiljöverket beslutat att gravid vårdpersonal på barnintensiven vid Sahlgrenska endast får jobba nära patienter och anhöriga som testats negativt för covid-19. Vid varje överträdelse hotar 150 000 i böter.

Vårdfokus har tidigare berättat att gravida i vecka 20-36 räknas som riskgrupp, då studier visat att risken för prematur födsel ökar kraftigt efter en covidinfektion. Ändå har många sjukhus fattat beslut om att gravid personal ska fortsätta jobba med patienter, men med förstärka försiktighetsåtgärder.

Vårdförbundets skyddsombud på intensivvårdsavdelning barn vid Sahlgrenska Östra sjukhuset i Göteborg, Sara Gustafsson och Dionysia Tsoukala, la i mitten av mars ett skyddsstopp eftersom det saknades riskbedömningar för gravid vårdpersonal. Stoppet hävdes kort därefter, riskbedömningar genomfördes och rutinerna för att skydda personalen förtydligades. Men under de efterföljande veckorna inträffade flera incidenter.

Dionysia Tsoukala
Dionysia Tsoukala, skyddsombud barnintensiven Sahlgrenska.

— Sahlgrenska testar inte anhöriga för covid, det har räckt med att de bär munskydd. Dessutom brast rutinerna vid screening av patienterna. Vi tyckte att skyddet var otillräckligt, det hände flera gånger att gravid personal jobbade nära potentiellt smittade patienter och anhöriga, säger Sara Gustafsson.

— Risken för prematur förlossning vid smitta är hög, och skulle det hända kan det leda till många komplikationer för både mamman och barnet. Det skapar en oro som påverkar arbete och privatliv. Vi förstår arbetsgivaren som utgick från sina rutiner, men vi delade inte bilden att rutinerna täckte in alla risksituationer, säger Dionysia Tsoukala.

Ett tydligt beslut från myndigheten

Skyddsombuden gjorde en så kallad 6:6a-anmälan där de begärde att alla gravida genast skulle omplaceras. När arbetsgivaren svarade att det inte var möjligt la de ett nytt skyddsstopp.

Den här gången gjorde Arbetsmiljöverket en digital inspektion. Vid den bekräftades att screeningen för covid inte alltid fungerade, och att skyddsåtgärderna i första hand var basala hygienrutiner plus visir och vätskeavvisande munskydd. Sahlgrenska medgav att detta endast minimerade risken för smitta, inte att den helt uteslöts.

Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att ingen arbetstagare i graviditetsvecka 20 och framåt får arbeta inom två meter från patienter och anhöriga om inte dessa testats negativt för covid-19. Sahlgrenska måste betala ett vite på 150 000 kronor om de bryter mot beslutet.

Risker för gravida

Socialstyrelsens analys, baserad på studier, visar att det inte fanns några ”ogynnsamma effekter” för kvinnor som fick covid-19 i tidig graviditet (före 13 veckor). Men från vecka 22 och framåt ökar risken för prematur förlossning kraftigt.

  • Resultaten antyder att statistiskt sett kommer 1 av 35 kvinnor som får en covid-infektion i vecka 22-27 att föda extremt prematurt (före graviditetsvecka 28) på grund av infektionen.
  • Vid infektion i vecka 28-31 kommer 1 av 70 kvinnor att föda mycket prematurt (vecka 28-31)
  • och vid infektion i vecka 32-36 kommer en av 13 kvinnor att föda moderat eller sent prematurt (graviditetsvecka 32-36).

Med hänsyn till att inkubationstiden från smittotillfälle till sjukdom är 2-14 dagar innebär det, att risken för prematur förlossning ska anses föreligga mellan graviditetsvecka 20 + 0 dagar till graviditetsvecka 36 + 6 dagar.

Källa: Socialstyrelsen

Ansvariga på Sahlgrenska svarar på våra frågor via pressenheten, i ett kortfattat mejl:

”På barnintensivvårdsavdelningen arbetar gravid vårdpersonal efter 20 graviditetsveckor för närvarande inte patientnära och kommer fortsatt att arbeta så tills Arbetsmiljöverkets skriftliga beslut som vi tog emot i fredags är analyserat. Eventuella åtgärder som till exempel att utöka allmän screening till att även omfatta närstående kommer vi att ta ställning till efter denna analys.”

Sara Gustafsson SU
Sara Gustafsson, skyddsombud barnintensiven Sahlgrenska.

Vårdförbundets två berörda medlemmar på Sahlgrenskas barnintensiv är nu omplacerade till administrativa uppgifter, vilket skyddsombuden tycker är den bästa lösningen. Nu måste de ta en diskussion med arbetsgivaren om vad som ska gälla framöver.

— Det här är en facklig seger som blev möjlig tack vare ett lagarbete, där de beröra medlemmarna skrev avvikelserapporter samtidigt som huvudskyddsombud och ombudsmän i Vårdförbundet stöttade oss. Samtidigt vill jag understryka att vi inte haft någon konflikt med arbetsgivaren, men vi hade olika uppfattning om situationen. Där var Arbetsmiljöverket till stor hjälp för att avgöra vad som behöver göras för att vi ska följa lagar och föreskrifter. Jag vill uppmuntra fler skyddsombud och arbetsgivaren att ta den hjälpen, säger Sara Gustafsson.

Ingen vet följdeffekterna

Det är ännu för tidigt att säga om beslutet på Sahlgrenska får vidare konsekvenser. Det är möjligt för andra skyddsombud att hänvisa till beslutet för att försöka påverka situationen för gravid vårdpersonal, men det är inte att jämställa med ett nationellt förbud. I ett mejl till Vårdfokus skriver Arbetsmiljöverket så här:

”Våra beslut är inte prejudicerande. Beslutet är fattat efter de omständigheter som rådde på den aktuella arbetsplatsen när skyddsombudsstoppet las. Däremot gäller föreskriften för gravida och ammande alla arbetsplatser”.

Det är även oklart om beslutet kommer att leda till en förändring för gravid vårdpersonal på övriga Sahlgrenska och de andra sjukhusen i Västra Götalandsregionen, VGR. Enligt VGR:s riktlinjer finns det inget hinder för gravida att utföra patientnära arbetsuppgifter så länge patienten inte har bekräftad covid-19 eller där det föreligger misstänkt smitta i väntan på provsvar. VGR har i dagsläget ”inte tagit ställning till om anvisningarna kommer behöva ändras” med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut, meddelar regionens presstjänst.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida