Säker vård

Säker vård

Patientsäkerhet. Teori och praktik.Synnöve Ödegård (red),Liber 2013, www.liber.se?

2 oktober 2013

Får man avbryta livsuppehållande behandling? 2006 åkte en totalförlamad patient till Schweiz för att få hjälp att dö, eftersom han inte själv kunde ombesörja det. Han hade försökt få hjälp med att stänga av respiratorn, men ingen vågade göra det.

Författaren till kapitlet, professorn i medicinsk etik Niels Lynø, resonerar om hur olika lagstiftningar påverkar, eller kan påverka, viktiga beslut i vården.?Han vänder och vrider på frågan om strafflagstiftningen behöver anpassas till den medicinska verkligheten.

Till exempel kan det ses som en försummelse om man inte ger adekvat smärtlindring i livets slutskede, men eftersom effektiv smärtlindring kan kräva höga doser kan den också leda till att patientens liv förkortas. Därmed kan behandlingen vara straffbar. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida