Säkerhet. Vårdbehövande skickas hem utan kommunens vetskap

Alltför ofta får sjuksköterskorna i Hässleholms kommun inte veta att en patient är färdigbehandlad på sjukhuset. Nu riktar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan skarp kritik mot sjukhusledningen. ?

2 november 2011

Sjuksköterskorna i Hässleholms kommun skriver avvikelserapporter, men ingenting händer.

— Det är ett elände. Sjukhuspersonalen förstår inte att vårdkedjan inte slutar vid sjukhusets portar, säger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Kajsa Thorsell.

Flera gånger har hon påpekat för sjukhusledningen att samordningen mellan regionen och kommunen måste bli bättre. Patienter har fått med sig fel läkemedel hem, läkemedelsordinationerna har varit bristfälliga och kommunen har inte alltid fått veta att patienten har kommit hem.

— Det händer alltför ofta att personal inte kallar till vårdplaneringsmöten på sjukhuset. Senast var det en diabetessjuk kvinna med stora sår som skickades hem utan att vi fick veta något. Det var när hennes make larmade om att han inte klarade att vårda sin hustru som vi fick veta att hon var hemma igen, säger en upprörd Kajsa Thorsell.

Hon har själv varit klinikföreståndare på medicinkliniken och vet att vårdplatserna har blivit betydligt färre. Därför har hon också förståelse för personalens situation och riktar sin kritik mot sjukhusets ledning.

— De har fått ständiga rapporter vid olika samverkansmöten om bristerna från oss medicinskt ansvariga sjuksköterskor utan att ta det på allvar. Det sägs att vi inte skickar avvikelserapporter i den utsträckning vi borde, men när inget händer så tröttnar sjuksköterskorna i kommunen på att skriva dem, säger Kajsa Thorsell.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida