Säkerhetsrisk. Långa arbetspass ökar dödligheten

På amerikanska sjukhus där sjuksköterskor arbetar upp till 12 timmar i sträck är dödligheten bland patienterna större än på andra sjukhus.?

2 februari 2011

Studie 633 sjuksköterskor på 71 olika sjukhus i North Carolina och Illinois deltog i studien som nyligen presenterades i en artikel i tidskriften Nursing Research. Det som påverkade dödligheten bland patienterna mest var om sjuksköterskorna inte fick tillräckligt med ledig tid mellan arbetspassen. Även långa arbetspass och om sjuksköterskorna arbetade trots att de själva var sjuka ökade dödligheten.?

Studien är den första i sitt slag och analysen är gjord på ett vetenskapligt material som ursprungligen samlades in för att undersöka andra frågor. Därför behövs fler studier för att bekräfta resultaten. Men tidigare amerikanska undersökningar har visat på liknande samband.??

Författarna till artikeln rekommenderar arbetsgivar­na att erbjuda alternativ till 12-timmarspass, som är vanliga i USA. Men passen är populära bland sjukhuspersonalen. Sjukhus som försöker införa kortare arbetspass får ofta uppleva att sjuksköterskorna söker sig till andra arbetsplatser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida