Säkrare att mäta länge

Säkrare att mäta länge
Foto: Istockphoto

Blodtryck. Betydligt färre behöver behandling med?läkemedel när mätningen sker en längre stund.

Blodtrycket kan drivas upp av att se vårdpersonal i vita rockar, något som kallas white-coat hypertoni. Tidigare forskning har visat att en tredjedel av patienterna drabbas av det.

?Ny forskning från Nederländerna visar att automatisk mätning av blodtrycket under 30 minuter ger ett säkrare resultat. Då blev minskningen påfallande av antalet patienter som uppfyller kriterierna för att börja med läkemedel eller få dosen höjd.

?I studien jämfördes 201 patienters blodtryck i primärvården då det togs en gång, enligt rutin, eller med 30-?minutersmetoden. ?

Forskarna fann att genomsnittet för övertrycket, det systoliska, var 22,8 mmHg lägre då det mättes i 30 minuter. Undertrycket, det diastoliska, var i genomsnitt 11,6 mmHg lägre.?

Skillnaden mellan blodtrycksmätning enligt rutinen och i 30 minuter var större för patienter som var 70 år eller äldre.??

De tillfrågade patientansvariga läkarna sa att de skulle ha startat behandling för hypertoni, eller intensifierat en redan pågående, i 79 procent av fallen utifrån standardmätningen. Men utifrån resultaten av 30-minuters­mätningen skulle det bara ha behövts hos 25 procent av patienterna.?

I en kommentar skriver en av forskarna att mätning i 24 timmar är den bästa metoden, men att den är dyr och besvärlig. Även då blodtrycket mäts i 30 minuter, eller åtminstone i över 5–10 minuter, bör det bidra till att undvika onödig diagnostisering och läke­medelsbehandling.

Studien:

Thirty-minute office blood pressure monitoring in primary care

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida