Säkrare kejsarsnitt

9 mars 1998

Genomsnittstiden från beslut om urakut kejsarsnitt till förlöst barn minskade från mellan 7 och 23 minuter till mellan 6 och 14 minuter sedan en grupp barnmorskor och läkare på Skaraborgs sjukhus i Skövde kvalitetssäkrat arbetsuppgiften. De sorterade bort onödiga uppgifter och dubbelarbete, analyserade vilka sysslor som var nödvändiga för att bibehålla kvalitet och säkerhet och definierade vem som ansvarade för vilken syssla. Genom tydlighet i kommunikationen, inarbetade arbetssätt och säkra larmrutiner skapar de trygghet runt föräldraparet. Det ger föräldrarna lugn och färre personer har behövt bli inblandade.Arbetet har fått kvalitetspris och de pengarna använde gruppen till att studera förlossningsvård och rutiner på engelska sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida