Säkrare med grupphandledning

Säkrare med grupphandledning
Foto: Istockphoto

Nyblivna sjuksköterskor som regelbundet får handledning tillsammans med andra nyutbildade kolleger är mindre stressade och känner sig tryggare i yrkesrollen.

6 september 2017

Det visar en studie som letts av omvårdnadsforskarna Karin Blomberg och Birgitta Bisholt vid universiteten i Örebro respektive Karlstad.?

De har tillsammans lett ett projekt som gått ut på att erbjuda sjuksköterskestudenter handledning i grupp. När studenterna sedan har börjat arbeta som sjuksköterskor har de fått motsvarande stöd hos arbetsgivaren under det första året.??

Efter att ha gått igenom enkätsvaren från 113 nyblivna sjuksköterskor kan forskarna konstatera att de som hade fått grupphandledning upplevde stressen som mindre besvärande än andra.?

De regelbundna träffarna har letts av en utbildad och certifierad handledare. På dessa har deltagarna reflekterat över kliniska erfarenheter från möten med patienter och anhöriga. De har även diskuterat etiska och moraliska frågeställningar som det ofta inte finns tid att reflektera över i det dagliga arbetet.?

— En bonus med handledningen är att nyanställda inom olika verksamheter lär känna varandra och kan fortsätta stötta varandra efteråt, säger Birgitta Bisholt till Suntarbetsliv.se.??

Fördelarna med grupphandledningen har, enligt forskarna, visat sig vara att den:?

  • minskar nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av stress?
  • ger nyutbildade sjuksköterskor möjlighet att reflektera över etiska och moraliska dilemman?
  • skapar nätverk av nyutbildade sjuksköterskor från olika verksamheter?
  • utvecklar sjuksköterskornas personlighet och kan bidra till att de vågar fråga och be erfarna kolleger om hjälp?
  • sprider ett reflekterande arbetssätt som skapar en kultur av lärande och reflektion.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida