Samarbete för fler kvinnor på toppen

7 mars 2005

NJämO-projektet Women to the Top har avslutats. Det är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Sverige, Danmark, Estland, Grekland och Sverige vars syfte är att få fler kvinnor på chefsbefattningar. Inom EU är det Irland och Frankrike som i dag kan ståta med högst andel kvinnliga chefer: 35 procent.
I Sverige är siffran 31 procent. Flest kvinnliga chefer, 59 procent, finns i kommunerna. Läs mer på www.women2top.net.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida