Samarbete i centrum för årets Karin Olsson-stipendiater

Ambulanspersonalen i Värmland vill integrera även andra verksamheter i sin personalpool. Och på Akademiska sjukhusets akutmottagning i Uppsala ska bemötande och teamarbete utvecklas.

Sjuksköterskorna Anna Ask och Thomas Sjöholm, som arbetar på ambulansen i Värmland, har fått ett av de två Karin Olsson-stipendier, som Vårdförbundet i år delar ut för fjärde gången. Prispengarna, 50 000 kronor, ska de använda för att utveckla den ambulanspool som redan finns till att omfatta även andra enheter.

– Det kan vara svårt att orka arbeta i ambulans hela sitt yrkesliv. Tanken är därför att ambulanssjuksköterskor via poolen ska få möjlighet att skola in sig på andra arbetsplatser som sedan kan bli en reträttplats när ambulansverksamheten kräver för mycket, berättar Thomas Sjöholm.

Ömsesidigt utbyte

Men också att anestesi-, intensivvårds- och akutsjuksköterskor via poolen ska kunna få möjlighet att pröva jobbet i ambulans. En utvecklad pool skulle även kunna underlätta för sjuksköterskor som jobbar i exempelvis kommunerna och har erfarenhet från ambulansarbete att återigen jobba med det.

Thomas Sjöholm påpekar att förståelsen för det arbete som kollegerna gör på andra arbetsplatser ökar när man själv får möjlighet att jobba där.

Bättre bemötande 

Åsa Muntlin, också hon sjuksköterska, får 50 000 kronor till ett projekt för att utveckla information, bemötande och teamkänsla på Akademiska sjukhusets akutmottagning. Hon konstaterar att information och bemötande behöver bli bättre både inom arbetsgruppen och mot patienter och samarbetspartners. 

Åsa Muntlin kommer att fungera som underlättare för projektledaren. En underlättare är en extern eller intern person som ska få en personalgrupp att själva se vad de ska förändra, hur de ska hitta lösningar och hur de ska jobba.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida