Samarbete ska ge säkrare medicinering

6 mars 2000

Nu ska patienterna bli bättre på att följa läkemedelsordinationen. Det har visat sig att tekniska förbättringar som Apodos och Dosett inte är tillräckliga. Läkare, sjuksköterskor och apotekare har tillsammans i en arbetsgrupp kommit fram till gemensamma mål, som nu skickas till läkemedelskommittéerna. Målen handlar om att se patienten som en partner som själv aktivt bör medverka i sin läkemedelsbehandling. De tre professionerna, som företräds av Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Apotekarsocieteten, ska arbeta för att patienterna vet varför och hur läkemedlen ska användas. För att lyckas med det måste de fråga om patienternas inställning till sin sjukdom dess behandlingen. Undersökningar visar att bara hälften av de patienter som ordineras läkemedel under lång tid tar dem i rätt utsträckning. Det gör att behandlingen ofta misslyckas, trots stora läkemedelskostnader både för patient och samhälle. Arbetsgruppen betonar att det aktiva samarbetet med att få patienterna att följa ordinerad läkemedelsterapi ständigt måste pågå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida