Samhälle

7 februari 2000

Författare Jan Samuelsson
Titel Islam i Sverige. Nutid och framtid
182 sidor
Förlag Natur och Kultur 1999
Cirkapris 305 kronor
ISBN 91-2706-835-8

Det bor många muslimer i Sverige. Religionen formar troende muslimers attityder och beteenden i vardagslivet. Deras syn på skola, sjukvård, barnuppfostran och relationer mellan man och kvinna skiljer sig många gånger rejält från hur vi som är uppväxta med traditionella svenska värderingar uppfattar saken.
    
Det här är en grundläggande handbok om islam, med konkreta beskrivningar av hur det svenska samhället och sättet att leva kan kollidera med de regler som Koranen ställer upp för muslimerna, likaväl som de traditioner som muslimer för med sig från sina olika ursprungsländer.

Författare Helle Klein
Titel Längtan efter mening
172 sidor
Förlag Atlas 1999
Cirkapris 190 kronor
ISBN 91-8904-450-9

Helle Klein var chefredaktör för Örebro-Kuriren, men fick gå när hon var för kritisk mot det socialdemokratiska partiet.
Numera finns hon på Aftonbladets ledarredaktion. I sin bok kommenterar hon dagens Sverige, sett med en kombination av socialistiska och kristna förtecken. Hon efterlyser en mer ödmjuk eller, rättare sagt, underifrån blickande rörelse och en socialdemokrati som deltar i den etiska debatten. I ett långt avsnitt beskriver hon också hur kristdemokraterna växte fram och under vägen förvandlades från ett uttalat kristet parti till ett ganska allmänborgerligt. Hon avslutar sin bok med att låta tre profeter från Gamla Testamentet staka ut vägen inför det nya årtusendet.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida