Samhällsdebatt

8 juni 1998

Författare Håkan Lundgren (red):
Titel På svag is. Hur får vi upp den offentliga sektorn på fast mark?
233 sidor
Förlag Timbor 1998.
Cirkapris 169 kronor
ISBN 91-7566-387-2.

Boken är tänkt att lämna bidrag till diskussionen om den offentliga sektorns förnyelse. Innehållet, som skrivits av en rad personer verksamma inom Timbro, bygger på ett projektarbete inom SAF, Fri konkurrens, förnyelse av offentlig sektor. I boken ingår kapitel om vad som faktiskt hänt inom offentlig sektor den senaste 15-årsperioden, var gränsen mellan myndighetsutövning och affärsverksamhet egentligen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida