Samlad kunskap om patientsäkerhet

5 augusti 2005

I september startar Socialstyrelsen en ny Internetsida om patientsäkerhet. Där ska den samlade kunskapen återfinnas och där ska finnas hjälpmedel för patientsäkerhetsarbetet. Sidan kommer att nås via www.socialstyrelsen.se. En patientsäkerhetssamordnare har också tillsatts, Eva Stolpe från den regionala enheten i Göteborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida