Samling för världens sjuksköterskor

När den internationella sjuksköterskeorganisationen icn håller kongress betyder det att sjuksköterskor från världens alla hörn samlas. Kongressen i Taiwan samlade 4000. Några få åkte dit på egen hand, som Maria Koldestam och Anette Ronnemo. Sidan 22Målet är att påverka i hälsofrågor och få sjuksköterskor att utvecklas. Bland annat har en webbhjälp startats för dem som vill arbeta utomlands. Sidan 24Forskningsutbyte är en annan del. Astrid Norberg höll ett föredrag om prioriteringar baserade på evidensbaserad kunskap. Sidan 25

5 augusti 2005

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida