Samma omhändertagande av akut sjuka i hela Skåne

Bedömning och råd ska vara desamma oavsett var en patient söker vård akut. Därför inför Skåne nu gemensamma riktlinjer för hela regionen.

25 augusti 2006

För två år sedan konstaterade man i Region Skåne att akut sjuka kunde få väldigt skiftande råd och bedömningar beroende dels på var de sökte vård och dels på vilka kunskaper de som gav råden hade.

På en del håll fanns det riktlinjer att gå efter, på andra inte. På vissa ställen hade sjuksköterskorna universitetspoäng i medicinsk bedömning och prioritering av akut sjuka, på andra hade de internutbildats några dagar och på ytterligare andra utgick de helt från sina egna erfarenheter.

Alla följer samma riktlinjer 

– Men akutpatienter som söker för samma besvär har rätt att få samma råd och bedömning var de än söker i vården. Och omhändertagandet blir mer effektivt och likvärdigt om vårdcentraler, sjukhus, jourläkarcentraler, ambulans och sjukvårdsrådgivning följer samma riktlinjer för akut sjuka patienter, säger Lisa Davidsson, strateg på hälso- och sjukvårdsledningen i Region Skåne.

Därför inför nu Region Skåne, först i landet, gemensamma riktlinjer för alla i landstinget som tar emot akut sjuka patienter. En särskild handbok i triage ? medicinsk bedömning och prioritering av akut sjuka ? har tagits fram.

Kvalitetsstämplad basutbildning 

Över tusen sjuksköterskor kommer att få en basutbildning och de sjuksköterskor som i fortsättningen får ansvar för utveckling och utbildning av triage lokalt och centralt får en fempoängsutbildning i Örebro universitets regi.

Som en kvalitetsstämpel ska alla som arbetar med triage så småningom ha gått den certifierade basutbildningen. Det nya triagesystemet presenteras nu på två seminarier för sjuksköterskor och chefer.

– Startskottet gick i går, efter ett intensivt projektarbete sedan förra våren. Representanter från alla vårdnivåer har varit med i arbetet med att ta fram handbok och utbildning. På sikt är det viktigt att också kommunerna och deras sjuksköterskor ansluter sig till det här systemet, anser Lisa Davidsson. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida