Samtal

Jakob Carlander & Lis CarlanderHur står det till? Konsten att ställa frågor i människovårdande yrken. 159 sidorFörlagshuset Gothia 2004www.gothia.nuisbn 91-7205-407-7

8 november 2004

Om vi inte ställer frågor till människor börjar vi i stället tolka vad som händer. Författarna till den här boken anar konflikter och spända relationer på en arbetsplats där man inte ställer frågor till varandra. När det har gått så långt att miljön har blivit otrygg för dem som arbetar där, blir det ännu svårare att fråga. Tolkningarna blir allt fler – och missförstånden.

Att fråga är oundgängligt människor emellan. Ofta är det också viktigt på vilket sätt det görs; för vårdpersonal är det en del i det professionella vårdandet. Boken är fylld av exempel på olika sätt att fråga och samtala, bra och dåliga. Även den mest professionelle ställer ibland frågor som inte landar rätt och då får man backa, be om ursäkt för en formulering eller feltolkning och gå vidare på ett annat sätt.

Detta är ingen handbok att ha fickan inför mötet med patient eller anhöriga, någon sådan finns nog inte. Men det är en bok som väcker tankar och bidrar till reflexion kring hur man kan fråga, och det kanske är en första förutsättning för att utvecklas i relation till andra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida