Samtal om löneavtalet i höst

Vårdförbundet och arbetsgivarorganisation Sveriges kommuner och landsting ska i höst diskutera hur den individuella lönesättningen fungerar.

6 oktober 2006

I Vårdförbundets löneavtal med Landstingsförbundet och Kommunförbundet betonas att lönen ska sättas
i lönesamtal mellan chefen på arbetsplatsen och den
anställde.

Men de rapporter som finns visar att det är si och så med efterlevnaden.

– På en del arbetsplatser fungerar det bra, på andra inte alls, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Den här frågan är en av de viktiga frågorna i Lön 2006, den kampanj som Vårdförbundet inledde i våras.

– Vi vill att arbetsgivarna bättre ska inse vilken stor betydelse medlemmarnas arbete har för verksamheten och dess utveckling och att det ska påverka lönen, säger Anna-Karin Eklund.

En utvärdering av kampanjen visar bland annat att tre fjärdedelar av medlemmarna har uppmärksammat Lön 2006 och att de flesta var övervägande positiva.

Kampanjen kommer på olika sätt att fortsätta resten av året.

– För att få genomslag måste vi vara uthålliga, säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida