Samverkan för bättre arbetsmiljö

12 januari 2004

Förtroendevalda från Vårdförbundet och Läkarförbundet samarbetar för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna. Läkarförbundet och Vårdförbundet i samverkan, LOVIS, har en paroll: »Vi är ömsesidigt beroende av varandra för patienternas bästa och vi är varandras arbetsmiljö.«

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida