Samverkan på bred front gav högre lönehöjning

Fem procent - så mycket höjs lönen i genomsnitt för Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar i Blekinge under 2006, den högsta höjningen på fem år.

De senaste två åren har lönehöjningarna för Vårdförbundets medlemmar i landstinget i Blekinge varit mycket låga, förra året bara 2 procent i genomsnitt. Något som förstås väckt stort missnöje.

– Frustrationen har varit stor, inte bara bland de vanliga medlemmarna utan även bland chefer, berättar Annika Wåhlin, Vårdförbundets ordförande i Blekinge.

För att detta inte skulle upprepas även i år har Vårdförbundet därför tillsammans med medlemmar och chefer drivit ett intensivt opinionsarbete gentemot den centrala arbetsgivaren och ute på arbetsplatserna.

– Vi har samverkat på bred front för att få arbetsgivaren att förstå att våra medlemsgrupper måste få en större lönehöjning, säger Annika Wåhlin.

Måste kunna rekrytera specialutbildade

Utöver detta har framför allt två saker påverkat resultatet.

* Dels att övriga organisationer förra året fick tvåårsavtal på sammanlagt över 6 procent. Om Vårdförbundets medlemmar även i år skulle fått samma 2 procent i genomsnitt som förra året skulle det ha snedvridit lönebildningen.

* Det rekryteringsprojekt som Vårdförbundet gjort. Enligt den prognosen måste hälften av alla specialutbildade medlemmar ersättas fram till 2013, framför allt på grund av pensionering. För att klara det krävs attraktiva arbetsplaster och attraktiva löner.

Nej till förhandling om låg lönehöjning

– Vi förklarade också att vi inte tänkte delta i några löneförhandlingar om budet från arbetsgivaren skulle vara kring 2 procent. I så fall skulle arbetsgivaren ensam få ta ansvaret för att lägga ut lönerna till varje enskild person, säger Annika Wåhlin.

Nu blev det alltså inte så, utan cirka 5 procent, den högsta lönehöjningen på fem år. Höjningen är i genomsnitt och ingen individ är garanterad en viss lönehöjning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida