Samverkande faktorer ligger bakom vuxendiabetes

Länge var de amerikanska forskarna inne på att klassisk typ 2-diabetes har sin förklaring i minskad effekt av insulinet. I Europa var utgångspunkten att orsaken finns hos betacellen. Numera är de flesta överens om att det finns ett samband mellan dåligt fungerande betaceller och insulinresistens.

Vad som är hönan och vad som är ägget är dock fortfarande oklart. Vissa anser att det är den ärftligt betingade insulinresistensen i muskler, fett och lever som i sig lägger grunden för sjukdomen. Så länge betacellerna i bukspottskörtelns Langerhanska öar fungerar väl kompenseras dock det ökade insulinmotståndet i vävnaderna av ökad insulinsekretion från betacellerna.

Men till slut orkar inte betacellerna mer utan börjar svikta varvid blodsockret stiger. Andra anser att det förmodligen är precis tvärtom. Helena Edlund är professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Umeå centrum för molekylär medicin. Hon har i många år detaljstuderat pankreas och betacellens biologiska utveckling.

Finns från början
? Det troliga är att det redan från början finns en genetiskt betingad dysfunktion hos betacellen. Men du märker inte av den förrän belastningen blir för stor på grund av ökad insulinresistens.

Så länge du håller din vikt och motionerar hålls blodsockret nere trots dysfunktionen.

? Omvänt finns det människor som aldrig utvecklar diabetes trots att deras insulinkänslighet minskat på grund av övervikt och inaktivitet. Deras betaceller fungerar som de ska och orkar kompensera för insulinresistensen.

Hett spår
Ulf Smith är professor vid avdelningen för internmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han anser att ett av de heta spåren i jakten på en förklaringsmodell är att det i själva verket är samma mekanism som ger upphov till såväl insulinresistensen som dysfunktionen i pankreas.

? Det som komplicerar det hela är att det inte är en gen eller ett protein som ställer till det. Det krävs en samverkan mellan minst två, sannolikt flera, gener för att det i slutänden ska leda till diabetes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida