Sängavstånd fastställt

Regeringens beslut om att det ska finnas en fri yta på 80 centimeter på varje sida av en säng vid vård av patienter innebär att de som arbetar för en bättre arbetsmiljö har fått ett nytt och starkare vapen än tidigare.

– Regeringens beslut är mycket viktigt. Arbetsmiljöinspektionen i hela landet kan agera på ett annat sätt och med större tyngd i fortsättningen, säger Kristina Adler på arbetsmiljöinspektionen i Malmö.

I juni 2001 förbjöd arbetsmiljöinspektionen Region Skåne att på Universitetssjukhuset Mas i Malmö placera patientsängar så att det inte finns 80 centimeter utrymme som är »fritt från väggar eller fast monterade föremål eller lösa föremål som är så otympliga att de inte kan flyttas undan. Förbudet gäller inte i sådana fall då enskild patients tillstånd särskilt kräver att patientens säng placeras med en långsida mot en vägg«. Liknande förbud hade tidigare utfärdats för sjukhusen i Lund, Ystad, Trelleborg och Kristianstad. Förbudet var förenat med vite, 30 000 kronor för varje felplacerad säng.

Region Skåne överklagade alla beslut till regeringen, utan framgång. I december avslog regeringen överklagandet.

Det här är en gammal stridsfråga. Gång efter gång har arbetsmiljöinspektionen (och dess föregångare yrkesinspektionen) överallt i landet krävt att arbetsgivaren ska placera patientsängar på ett bättre sätt för att inte äventyra de anställdas arbetsmiljö, för det mesta utan resultat.

Arbetsmiljöinspektionen i Malmö kommer nu att bevaka att Region Skåne följer regeringens beslut. Samtidigt ligger kravet på skadestånd kvar i länsrätten. Följer inte Region Skåne beslutet kommer arbetsmiljöinspektionen att begära att vitet på 30 000 kronor per säng utdöms. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida