Säpo ska kunna bryta tystnadsplikten i vården

Säpo ska ha rätt att få ut sekretesskyddade uppgifter om patienters medicinska och personliga förhållanden enligt det lagförslag som regeringen i dag har lämnat över till lagrådet.

27 oktober 2005

Enligt förslaget ska hälso- och sjukvårdspersonal bli skyldig att lämna ut uppgifter till Säpo som har betydelse för säkerheten för det som kallas den centrala statsledningen. I den ingår kungen, riksdagens ledamöter och talmän, regeringen, statssekreterare och kabinettsekreteraren (statssekreterarens motsvarighet på utrikesdepartementet).

Följer utredningsförslag – med ett tillägg

Förslaget följer i princip det förslag som en utredning lämnade för ett år sedan; en utredning som tillsattes efter mordet på utrikesminister Anna Lindh och som skulle granska Säpos agerande.

– Förslaget som lämnats till lagrådet har ett tillägg. Regeringen föreslår att skyldigheten att lämna över uppgifter gäller även när det rör drottningen och kungabarnen, säger Mårten Unbeck, ämnessakkunnig på justitiedepartementet.

Exakt vilka sekretessbelagda uppgifter som ska lämnas ut är oklart. Men det kan röra sig om sådant som hur en patient sköter sin medicinering, eventuella permissioner och om någon yttrat sig hotfullt mot någon.

Vården avgör

Inte heller sägs vilka patienter som  berörs eller vem inom hälso- och sjukvården som ska lämna ut uppgifterna.

– Det är viktigt att poängtera att det är Säpo som ska begära ut uppgifterna, inte att man ska vara skyldig att informera på egen hand. Och det innebär ju att den berörde patienten då redan är känd av Säpo. Eftersom det handlar om uppgifter som anses viktiga för säkerhetern, blir det till slut vårdens företrädare som avgör vilka uppgifter som bedöms viktiga och därför ska lämnas ut, säger Mårten Unbeck.

Frågan ligger nu hos lagrådet som ska bedöma förslaget utifrån den juridiska synvinkeln. Det går sedan tillbaka till regeringen som skriver en proposition med utgångspunkt från sitt förslag och eventuella synpunkter från lagrådet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida