Sårbehandling ?

Sårbehandling  ?

Sår.?Christina Lindholm.?Studentlitteratur 2012,www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05442-1

1 augusti 2012

Biofilm är ett slem i sår som bakterier, ofta Pseudomonas aeruginosa och Staphylo­-cocc­us aureus, kapslar in sig i och därmed blir motståndskraftiga mot antibiotika och traditionella antiseptika. Biofilmen orsakar också en kronisk inflammation i såret, vilket bromsar sårläkningen. Det handlar en av de nya delarna om i denna rejält reviderade upplaga av boken Sår.

Trycksår har fått ännu större utrymme än tidigare och kapitlet är uppdaterat efter de nationella riktlinjerna. Behandlingen förklaras, liksom hur såret ska beskrivas och dokumenteras. Betydelsen av att bedöma psykosociala faktorer som kan påverka patientens följsamhet till behandlingen betonas, eftersom det kan inverka på läkningen.

En självklar lärobok i sjuksköterskeutbildningen, både på grund- och specialistnivå, och ovärderlig för yrkesverksamma sjuksköterskor. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida