Särskilda behov hos skoliosbarn

- Vi tar emot 40-50 patienter i veckan. Alla är barn men de väger allt mellan 15 och 120 kilo, och många är rullstolsburna och multihandikappade.

Det berättar Anna Johansson på muskulo-skelettala sektionen på röntgen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Drop in-mottagningen på röntgen är öppen sex timmar varje tisdag och torsdag. Upptagningsområdet är Västra Götalands län samt Värmland och norra Halland. På ett år gör man över tusen undersökningar

Barnen kommer direkt från ett besök hos läkaren, och det kan vara upp till sju barn, plus anhöriga, i väntrummet samtidigt.

– Det viktigaste är att tänka på att det är barn vi arbetar med, säger Anna Johansson.

– Även om vi har mycket att göra måste vi ta det lugnt. Barnen får inte känna av stress från oss. Att arbeta med barn får ta sin tid, så att vi kan få ett gott möte.

Anna Johansson berättar att man på avdelningen har arbetat mycket med rutiner för hur man tar emot barnen, men också med tekniska saker som att förbättra bildkvaliteten. Eftersom det är barn de arbetar med är det extra viktigt att hålla stråldoserna så låga som möjligt, men ändå få en optimal bild.

Det är förstås inget problem med de magra barnen, men med de överviktiga som väger upp till 120 kilo är det förstås lite svårare.

– Vi har bland annat förenklat arbetet med bildtagningen så att sjuksköterskornas jobb ska bli så smidigt och effektivt som möjligt, säger Anna Johansson.

Hon har också arbetat mycket med att förenkla arbetet med bildtagningen genom att skapa färdiginställda bildparametrar. De som följde med från kameraföretagen var inte tillräckligt bra.

Vid övergången till digital röntgen stötte man på ett annat problem: det fanns inga bildplattor som var tillräckligt långa för patienterna. Hela ryggen från hals till höft fick helt enkelt inte plats. Den teknik de använder, bildplatteteknik, ger bara en tiondel av den dos alternativet pulsad digital genomlysning ger. Dessutom är inte kraven på att barnet måste stå stilla länge så stora; förstås en fördel när man har skoliospatienter.

– Det är viktigt med strålhygienen, särskilt när det handlar om barn som dessutom bestrålas ofta, säger Anna Johansson.

Med stöd av forskning på Sahlgrenska universitetssjukhuset ändrades rutinen så att röntgenbestrålningen kommer bakifrån i stället för framifrån. På det sättet har man kunnat sänka stråldosen med 50 procent eller mer.

Också annan utrustning har ställt till problem. När den gamla skoliosstolen som används av de sittande barnen skulle bytas ut fanns det ingen som uppfyllde kraven på marknaden. Den nya stolen fick tillverkas av sjukhusets tekniska avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida